Naujienos
03/12/2019

EU-OSHA žvelgia į ateitį ir tikisi sėkmingai tęsti veiklą dar ne vienus metus

Baigiantis 25-iesiems EU-OSHA veiklos metams, paskutiniame serijos straipsnyje aptariama, kokių veiksmų imasi agentūra, ruošdamasi naujiems ir kylantiems iššūkiams darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

2005 m. EU-OSHA įsteigė Europos rizikos stebėjimo tarnybą, kuri renka patikimus duomenis apie pokyčius darbe ir galimą jų poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Šis darbas tęsiamas atliekant prognozavimo tyrimus. Tarp iki šiol išnagrinėtų temų yra žaliosios darbo vietos ir skaitmeninimas.

Šiais projektais siekiama suteikti informacijos politikos formuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, siekiant užtikrinti laiku vykdomą efektyvią būsimų problemų DSS srityje prevenciją.

Skaitykite paskutinį mūsų 25-ųjų veiklos metinių serijos straipsnį apie tai, kaip EU-OSHA rengiasi būsimiems iššūkiams

Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainės skiltyje „Kylanti rizika“

Skaitykite visus 2019 m. paskelbtus 25-ųjų veiklos metinių serijos straipsnius