Siekiant, kad darbuotojų sauga ir sveikata taptų tikrove, labai svarbų vaidmenį atlieka ES darbo inspektoriai

Image

© Pexels

Darbo inspekcijos, pasitelkdamos sankcijų ir standartizuotų priemonių sistemas, padeda laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų Europos Sąjungoje. Šios sistemos apima darbo inspektorių atliekamus patikrinimus vietoje, per kuriuos stebima, kaip laikomasi nacionalinių teisės aktų ir strategijų, susijusių su nelaimingų atsitikimų ir sveikatos sutrikimų prevencija darbo vietoje, ir siekiama užtikrinti jų laikymąsi. Europos šalyse šių sistemų metodai ir įgyvendinimas skiriasi.

Nustačius pažeidimų reikalavimų vykdymą padeda užtikrinti tikslingos atsakomosios priemonės. Paprastai šios priemonės būna proporcingos – nuo rekomendacijų iki administracinių baudų ir baudžiamojo persekiojimo veiksmų. Siekiant palengvinti sprendimų priėmimą, galima taikyti standartizuotą darbo vietos saugumo užtikrinimo priemonę. Pastangos dedamos siekiant sukurti visiems naudingą saugią ir sveiką darbo aplinką, kurioje būtų visiškai netoleruojami pažeidimai

Skaitykite diskusijoms skirtą dokumentą Pagalba užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą. Europos darbo inspekcijų sankcijų ir standartizuotų priemonių sistemos

„OSHWiki“ straipsnis Sankcijų reikšmė Europos darbo inspekcijų politikoje ir praktikoje

Susipažinkite su mūsų temine skiltimi Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių laikymosi gerinimas