Naujienos
05/09/2019

ESENER: trumpa DSS valdymo Europoje apžvalga

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

EU-OSHA apklausa ESENER padeda mums suprasti, kaip Europos darbo vietose užtikrinama sauga ir sveikata, ir kas daroma siekiant skatinti darbuotojų gerovę. Rezultatai tapo nepaprastai vertingu ištekliu politikos formuotojams nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Skaitykite mūsų naująjį veiklos 25-mečiui skirtą straipsnį apie ESENER vaidmenį EU-OSHA darbe

Apsilankykite mūsų svetainės ESENER skiltyje

Susipažinkite su ESENER išvadomis, naudodamiesi interaktyviąja apklausos lentele