Naujienos
27/11/2019

Vedami tikslo įveikti profesinį vėžį specialistai susitinka ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos rengiamoje konferencijoje

Siekdama paremti ES veiksmų gairių dėl kancerogenų įgyvendinimą, Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Suomija lapkričio 27–28 d. rengia specialią konferenciją „Bendromis jėgomis įveikime profesinį vėžį“.

Kartu su EU-OSHA renginyje dalyvaus Europos Komisjios ekspertai, socialiniai partneriai ir už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingos nacionalinės institucijos.

Renginio tikslas – pasidalyti idėjomis ir gerąja patirtimi, kaip mažinti kancerogenų poveikį darbe, ir apžvelgti veiksmų gairėse iškeltų tikslų įgyvendinimą ir laukiančius darbus.

Išsamesnė informacija apie renginį

Daugiau informacijos apie veiksmų gaires ir EU-OSHA vaidmenį

Išsamesnė informacija apie EU-OSHA kampaniją „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“