You are here

Naujienos
08/11/2016

EU-OSHA tiria gero ir prasto DSS valdymo ekonominį poveikį

Norint suprasti, kiek išlaidų patiriama dėl su darbu susijusių ligų ir mirčių, ir kokia yra reali gero darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo nauda, būtini kokybiški duomenys.

EU-OSHA šį iššūkį sprendžia vykdydama dviejų etapų apžvalginį projektą „Darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos ir nauda“.Šio projekto tikslas – sukurti ekonominį sąnaudų apskaičiavimo modelį, kad būtų galima rengti patikimas sąnaudų sąmatas.

Projektas paremtas plataus masto tyrimu, kuriuo siekiama nustatyti kiekvienoje valstybėje narėje turimus duomenis ir juos įvertinti. Tyrimo rezultatai bus panaudoti kuriant pažangų ekonominį sąnaudų apskaičiavimo modelį, paremtą nacionaliniais duomenų ištekliais.

Daugiau informacijos apie projektą „Darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos ir nauda“ pateikta projektui skirtoje žiniatinklio skiltyje