Naujienos
14/12/2018

Susipažinkite su nauju ankstyvo įspėjimo dėl su darbu susijusių ligų sistemų tyrimu

Įspėjimo ir apsaugos sistemos gali iš anksto įspėti profesinės saugos ir sveikatos subjektus ir politikos formuotojus apie naują ir naujai atsirandančią riziką bei su darbu susijusias ligas. Ataskaitoje išsamiai analizuojami įvairūs sėkmingi įspėjimo ir apsaugos metodai, naudojami tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų.

Čia svarstoma, kaip tuos metodus gali perimti kitos šalys arba kaip įspėjimo funkciją įtraukti į esamas stebėsenos sistemas. Be to, daroma išvada, kad labai svarbu geriau komunikuoti apie įspėjimo ir apsaugos sistemų svarbą siekiant užtikrinti faktiniais duomenimis grindžiamą prevenciją ir politiką, skatinti žmones teikti pranešimus sistemoms, gauti reikiamą politinę paramą ir pakankamai finansinių išteklių, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi duomenimis ES.

Skaityti pranešimą spaudai

Parsisiųsti galutinę ataskaitą ir santrauką

Sužinoti daugiau apie įspėjimo ir apsaugos sistemas