Darbas skaitmeninėje platformoje. Naujuose dokumentuose nagrinėjama darbo jėgos įvairovė ir poveikis DSS, taip pat rizikos prevencijos ir valdymo iniciatyvos

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Skaitmeninės darbo platformos pakeitė darbo pasaulį ir iškėlė naujų iššūkių. Dėl jų būtina ryžtingai imtis veiksmų. Nors daugiau kaip 500 šiuo metu ES veikiančių platformų teikia įsidarbinimo galimybių, jų darbuotojams kyla įvairi rizika, pavyzdžiui, reikalaujama dirbti vis intensyviau, menkai taikomos DSS taisyklės ir darbuotojai jaučia neužtikrintumą dėl darbo. Kartu darbas skaitmeninėje darbo platformoje gali padėti kai kurioms darbuotojų grupėms, kaip antai, neįgaliems darbuotojams ar migrantams, patekti arba sugrįžti į darbo rinką.

Dviejuose naujuose diskusijoms skirtuose dokumentuose, kurie parengti vykdant mūsų DSS tyrimų projektą skaitmeninimo tema, pateikiama įžvalgų apie:

su darbu skaitmeninėje platformoje susijusios rizikos sveikatai ir saugai prevenciją ir valdymą, pateikiant skaitmeninėse platformose taikomos saugių darbo sąlygų skatinimo praktikos ir priemonių pavyzdžių; ir

darbo jėgos įvairovę ir skaitmenines darbo platformas: poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai; čia aptariama, kaip darbas skaitmeninėse platformose gali tapti priemone įsidarbinti tam tikrų grupių darbuotojams.

Darbas skaitmeninėse platformose yra viena iš mūsų būsimos 2023–2025 m. kampanijos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ prioritetinių sričių.

Daugiau informacijos ieškokite mūsų ankstesniuose leidiniuose!