Naujienos

Back to highlights

2021 m. konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita „Įspūdingi laimėjimai kuriant saugesnę ir sveikesnę darbo aplinką“

Image

Per pandemijos įkarštį EU-OSHA, bendradarbiaudama su savo suinteresuotaisiais subjektais, stengėsi įgyvendinti savo plataus užmojo 2021 m. darbo programą ir pasiekti savo tikslus, susijusius su darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) gerinimu visoje Europoje.

EU-OSHA Valdančioji taryba iš esmės pripažino Agentūros indėlį sprendžiant COVID-19 pasekmes darbuotojų saugai ir sveikatai. Atsižvelgdama į savo daugiametę strateginę programą, Taryba taip pat įvertino EU-OSHA indėlį siekiant ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos tikslų.

Ataskaitoje taip pat aptariami laimėjimai, susiję su EU-OSHA darbo skaitmeninimo tyrimu, EU-OSHA indėliu kovojant su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais ir įžvalgų tyrimų rengimu. Tarp svarbių 2021 m. darbo programoje numatytų iniciatyvų buvo nuolatinis internetinio interaktyvaus rizikos vertinimo (OiRA) priemonių tobulinimas, tolesnių tyrimų, pagrįstų ESENER duomenimis, vykdymas, kampanijos „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ įgyvendinimas ir parengiamieji darbai, susiję su kancerogenų poveikio Europos darbo vietose tyrimu, kuriuo siekiama prisidėti prie kovos su vėžiu, kuris yra su darbu susijusių mirčių priežastis.

Spustelėkite nuorodą į santrauką ir infografiką apie 2020 m. pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius.

Jei norite susipažinti su išsamiomis išvadomis, skaitykite išsamią 2021 m. konsoliduotą metinę veiklos ataskaitą.