Naujienos

Back to highlights

Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl EU-OSHA, EUROFOUND, CEDEFOP, ETF veiklos rezultatų ir poveikio

Image

© Brad Pict - stock.adobe.com

Europos Komisija pradėjo viešąją konsultaciją, kad surinktų duomenis apie keturių decentralizuotų ES agentūrų, EU-OSHA, EUROFOUND, CEDEFOP ir ETF, veiklą ir platesnį poveikį – tiek apie kiekvieną jų atskirai, tiek žvelgiant iš platesnės bendros perspektyvos.

Ši konsultacija padės atlikti šiuo metu vykdomą Europos Komisijos užsakytą šių agentūrų veiklos veiksmingumo, efektyvumo, aktualumo, suderinamumo ir ES pridėtinės vertės vertinimo tyrimą, kuriuo siekiama:

i) įvertinti, kaip agentūroms sekėsi siekti joms nustatytų tikslų ir vykdyti savo įgaliojimus ir ii) nustatyti, ar reikia keisti agentūrų įgaliojimus.

Viešoji konsultacija skirta agentūrų paslaugų gavėjams ir naudotojams, socialiniams partneriams, mokslininkams, akademinės bendruomenės atstovams, pilietinės visuomenės organizacijoms ir nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms.

Ši viešoji konsultacija vykdoma visomis oficialiosiomis kalbomis iki 2023 m. gegužės 25 d. čia.

Norėdami pateikti savo nuomonę, turite prisijungti arba susikurti paskyrą. Tai paaiškinta Komisijos pradžios tinklalapyje „Išsakykite savo nuomonę“.

Sužinokite daugiau apie šią iniciatyvą