Naujienos
18/06/2020

Pokyčiai tiekimo grandinėse: iššūkiai ir galimybės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Per pastaruosius dešimtmečius išaugus pasaulinės prekybos mastui, tarptautiniai ryšiai tarp tiekėjų taip pat išaugo. Tuo pačiu valstybėse narėse dažnai pasireiškė tendencija patikėti užsakomąsias paslaugas tiekimo grandinėse.

Šiame diskusijoms skirtame dokumente nagrinėjama, kokių iššūkių ir galimybių darbuotojų saugai ir sveikatai atsiranda dėl esamų ir būsimų ryšių tiekimo grandinėje pokyčių. Autorius pateikia gerosios patirties pavyzdžių ir aptaria, kas bus toliau.

Skaitykite diskusijoms skirtą dokumentą apie tiekimo grandines, jų esamą ir būsimą poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai

Taip pat skaitykite EU-OSHA seminaro išvadas Šiame vasario mėn. įvykusiame seminare buvo peržiūrimi ir tikslinami diskusijoms skirti dokumentai apie tai, kaip dirbsime ateityje,