Vėžio rizikos veiksniai Europoje. Pirmosios EU-OSHA atlikto poveikio darbuotojams tyrimo išvados

Image

Siekdama padėti kovoti su profesiniu vėžiu, EU-OSHA atliko vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrimą. Tyrimo tikslas – geriau nustatyti rizikos veiksnius darbo vietose, galinčius sukelti šią ligą, ir pateikti naujausius išsamius duomenis, kuriuos būtų galima panaudoti prevencijai, informuotumo didinimui ir politikos formavimui.

Buvo apklausti tūkstančiai darbuotojų šešiose ES valstybėse narėse (Vokietijoje, Airijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje ir Suomijoje) siekiant įvertinti galimą 24 žinomų vėžio rizikos veiksnių, įskaitant pramonines chemines medžiagas, procesų metu susidarančias medžiagas ir mišinius, taip pat fizinės rizikos veiksnius, poveikį.

Tyrimas atskleidė, kad dažniausi vėžio rizikos veiksniai Europos darbo vietose yra UV spinduliuotė ir dyzelinių variklių išmetami teršalai. Pirmosios išvados taip pat padeda suprasti vertingus duomenis, kuriuos galima gauti iš šio tyrimo.  

Skaitykite pranešimą spaudai

Susipažinkite su pirmosiomis išvadomis ir metodikos santrauka

Sužinokite daugiau mūsų naujoje interneto svetainės skiltyje, skirtoje šiam tyrimui