Saugus užduočių automatizavimas darbo vietoje. Nauja lyginamoji atvejų tyrimo ataskaita

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Dirbtinio intelekto ir robotikos naudojimas siekiant automatizuoti pavojingas ar pasikartojančias užduotis darbo vietoje tampa vis populiaresnis būdas apsaugoti darbuotojus. Tačiau taip pat gali kilti su darbuotojų sauga ir sveikata susijusių iššūkių, į kuriuos reikia atsižvelgti, arba naujų rizikos veiksnių, kuriuos reikėtų veiksmingai pašalinti ankstyvaisiais etapais.

Siekdama plačiau nušviesti šią sudėtingą temą, EU-OSHA paskelbė lyginamąją pažangaus robotinio automatizavimo atvejų tyrimo ataskaitą. Joje nagrinėjamas dirbtiniu intelektu grindžiamų sistemų ir pažangių pagalbinių robotų (kobotų) diegimas ir poveikis darbo užduočių automatizavimui, daugiausia dėmesio skiriant darbuotojų saugos užtikrinimui.

Be to, keliuose susijusiuose informaciniuose dokumentuose nagrinėjami įvairūs kiti aspektai: DSS iššūkiai ir galimybės, diegiant sistemas, Kognityvinių užduočių automatizavimo rekomendacijos, Fizinių užduočių automatizavimo rekomendacijos, Diegimą skatinantys veiksniai, kliūtys ir rekomendacijos, Organizacijos darbuotojų pratinimas prie dirbtiniu intelektu grindžiamų sistemų.

Susipažinkite su neseniai surengto seminaro „Pažangiąja robotika ir DI grindžiamos užduočių automatizavimo sistemos“ išvadomis: Padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai.

Susidomėjote užduočių automatizavimu? Sekite būsimą kampaniją „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ – tai viena iš prioritetinių temų!

Susipažinkite su visais leidiniais apie pažangiąją robotiką ir užduočių automatizavimą