Naujienos
14/06/2019

2018 m. metinė ataskaita: bendradarbiavimo, įsipareigojimų ir kampanijos įgyvendinimo metai

2018 m. metinėje ataskaitoje apžvelgiama, kaip EU-OSHA siekė tikslo užtikrinti saugesnes ir sveikesnes darbo vietas Europoje. 

Tarp svarbių įvykių – surengta 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanija „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“, paskelbti leidiniai apie projektą dėl saugos ir sveikatos labai mažose ir mažosiose įmonėse, ir įžvalgų projektą dėl naujos ir kylančios rizikos, kurią kelia skaitmeninimas. Šių projektų išvados bus naudingos formuojant politiką ir rengiant būsimą saugių darbo vietų kampaniją.

Daugiau informacijos apie mūsų veiklą rasite 2018 m. metinėje ataskaitoje ir jos santraukoje.