Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai

14-asis Saugių darbo vietų kampanijos darbuotojų saugos ir sveikatos gerosios praktikos apdovanojimų konkursas yra 2018–2019 m. kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“dalis; jo tikslas – atkreipti dėmesį į organizacijas, aktyviai valdančias pavojingų medžiagų keliamą riziką darbo vietoje.

Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimus organizuoja EU-OSHA kartu su ES valstybėmis narėmis. Apdovanojimai teikiami už išskirtinę ir naujovišką darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką. Kartu apdovanojimai yra ir platforma, skirta dalintis gerąja praktika ir ją skatinti visoje Europoje.

Konkrečiai 2018–2019 m. kampanijos metu teikiamuose pavyzdžiuose turėtų atsispindėti visapusiškas požiūris į DSS valdymą ir reali pažanga naudojant ir tvarkant pavojingas medžiagas ir taip užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas. Nepriklausoma trišalė komisija taip pat laukia intervencijos priemonių, kurios būtų ir tvarios, ir pritaikomos, pavyzdžių.

Konkursą laimėję ir gerai įvertinti pavyzdžiai