You are here

2014–2015 m. kampanija: „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“

Campaign 2014-15: Healthy Workplaces Manage Stress. Campaign promotion stand

2014–2015 m. saugių darbo vietų kampanija siekiama įgyvendinti tris pagrindinius uždavinius: 1) didinti informuotumą ir gerinti supratimą apie stresą ir psichosocialinę riziką darbo vietoje; 2) teikti su rizikos valdymu susijusias gaires, paramą ir praktines priemones; 3) atkreipti dėmesį į psichosocialinės rizikos valdymo naudą darbuotojams ir įmonėms.

Psichosocialinė rizika gali būti vertinama ir valdoma tokiu pat sisteminiu būdu, kaip ir įprasta rizika darbo vietoje. Tai yra pagrindinis 2014–2015 m. saugių darbo vietų kampanijos šūkis.

Pagrindinė informacija

Kodėl ši kampanija tokia svarbi?

Psichosocialinės rizikos darbo vietoje problema nėra iki galo aiški, be to, vis dar laikomasi klaidingų įsitikinimų, susijusių su psichinės sveikatos problemomis. Iš tyrimų rezultatų matyti, kad dauguma darbdavių mano, jog psichosocialinę riziką yra daug sudėtingiau valdyti nei įprastą riziką darbo vietoje. Darbdaviai mano, kad darbuotojo psichinė sveikata yra per daug asmeniškas klausimas ir jo nederėtų aptarinėti arba kad jie neturi reikalingų specialiųjų žinių.

Šia kampanija siekiama suteikti informaciją ir praktinę paramą ir taip sumažinti atotrūkį tarp klaidingo supratimo ir tikrovės.

Kampanijos renginiai

  • Kampanijos pradžia: 2014 m. balandžio 7 d.
  • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės: 2014 m. spalio mėn. ir 2015 m. spalio mėn.
  • Geros praktikos apdovanojimų ceremonija: 2015 m. balandžio 27 d.
  • Saugių darbo vietų kampanijų aukščiausiojo lygio vadovų susitikimas: 2015 m. lapkričio 3–4 d.

Šie renginiai papildomi įvairiais mažesniais praktiniais užsiėmimais, seminarais ir galimybėmis kurti tinklus, kuriomis galima pasinaudoti visos kampanijos metu.

Kas gali dalyvauti? Kaip pradėti dalyvauti?

Saugių darbo vietų kampanijose gali dalyvauti visi asmenys ir organizacijos – EU-OSHA ragina visus dalyvauti bet kokiu jiems tinkamu būdu.

Pavyzdžiui, galite pradėti dalyvauti:

Praktinė pagalba

EU-OSHA parengė daugybę su kampanija susijusių leidinių. Visus juos galima rasti specialioje kampanijos interneto svetainėje: