2016–2017 m. kampanija. „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“

2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimas visą profesinį gyvenimą naudingas darbuotojams, verslui ir visai visuomenei. Tokia yra pagrindinė 2016–2017 m. Saugių darbo vietų kampanijos idėja.

2016–2017 m. Saugių darbo vietų kampanijos keturi pagrindiniai tikslai yra šie:

 1. skatinti tvarų darbą ir vyresnių darbuotojų sveikatingumą nuo pat profesinio gyvenimo pradžios;
 2. užtikrinti sveikatos problemų prevenciją visą profesinį gyvenimą;
 3. sudaryti sąlygas darbdaviams ir darbuotojams valdyti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo jėgos senėjimo sąlygomis;
 4. skatinti keistis informacija ir geriausia patirtimi.

Kampanijos atsiradimo priežastys

Kodėl kampanija tokia svarbi?

Europos darbo jėga senėja. Pensinio amžiaus riba didėja, ir profesinis gyvenimas greičiausiai taip pat ilgės.

Darbas teigiamai veikia fizinę ir psichikos sveikatą, o geras darbuotojų sveikatos ir saugos valdymas didina našumą ir veiksmingumą. Demografiniai pokyčiai gali lemti įvairių problemų, bet tvarus profesinis gyvenimas padeda įveikti šiuos iššūkius.

Kampanijos renginiai

 • Kampanijos pradžia – 2016 m. balandžio mėn.
 • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės – 2016 m. ir 2017 m. spalio mėn.
 • Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimų pristatymas – 2017 m. balandžio mėn.
 • Aukščiausio lygio susitikimas saugių darbo vietų tema – 2017 m. lapkričio mėn.

Kampanijos metu vyks ir daug mažesnių renginių. Susisiekite su mumis, jei ieškote daugiau informacijos apie praktinius seminarus, seminarus ir ryšių veiklą.

Kas gali dalyvauti? Kaip galite dalyvauti?

Šioje kampanijoje gali dalyvauti pavieniai asmenys, bet kokio dydžio ir bet kurio sektoriaus organizacijos, taip pat mažosios ir vidutinės įmonės. Be kitų, tai gali būti:

 • vadovai, priežiūros specialistai ir darbuotojai;
 • profesinės sąjungos ir saugos bei sveikatos organizacijų atstovai;
 • DSS ir žmogiškųjų išteklių specialistai;
 • profesinės asociacijos;
 • mokymo ir švietimo paslaugų teikėjai.

Kviečiame:

 • skleisti kampanijos medžiagą;
 • organizuoti įvairią veiklą ir renginius;
 • naudotis amžiaus valdymo priemonėmis;
 • dalyvauti Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimų renginyje;
 • dalyvauti 2016 ir 2017 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės renginiuose;
 • tapti oficialiais ar nacionaliniais kampanijos partneriais;
 • sekti kampanijos veiklą „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“ tinkluose ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse.

Praktinė pagalba

Nuo kampanijos oficialios pradžios datos 2016 m. balandžio mėn. daugelis išteklių bus prieinama kampanijai skirtoje interneto svetainėje adresu www.healthy-workplaces.eu, pavyzdžiui,

 • ataskaitos ir atvejų tyrimai apie DSS valdymą darbo jėgos senėjimo sąlygomis;
 • praktinis e. vadovas apie darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą darbo jėgos senėjimo sąlygomis;
 • „PowerPoint“ pateiktys, lankstinukai, plakatai ir kita kampanijos medžiaga;
 • informacija apie Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimus;
 • infografikai;
 • ir animacinė vaizdo medžiaga.