DSS pulsas. Darbuotojų sauga ir sveikata darbovietėse pasibaigus pandemijai

EU-OSHA užsakymu atlikta greitoji „Eurobarometro“ apklausa „DSS pulsas“ suteikia vertingų įžvalgų apie įvairius COVID-19 pandemijos padarinius darbuotojų sveikatai ir gerovei ir susijusioms priemonėms darbo vietoje, atsižvelgiant ir į vis dažnesnį skaitmeninių technologijų naudojimą darbo vietoje.

2022 m. pavasarį visose ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje ir Norvegijoje telefonu buvo atlikta reprezentatyvi daugiau kaip 27 000 dirbančių darbuotojų apklausa.

Daugiausia dėmesio buvo skiriama grėsmėms darbuotojų psichinei ir fizinei sveikatai ir darbo vietose diegiamoms darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) priemonėms. Apklausoje siekta gauti informacijos apie šias konkrečias sritis:

  • psichosocialinės rizikos veiksnius, stresą ir psichikos sveikatą;
  • padarinius sveikatai;
  • DSS prevencines priemones, daugiausia dėmesio skiriant psichikos sveikatai;
  • nuomonę apie DSS darbo vietoje ir asmeninę patirtį;
  • skaitmeninimą ir skaitmeninių technologijų naudojimą.

Išvados pateikiamos apžvalginėje ataskaitoje ir santraukoje. 29 šalių informacijos suvestinėse apžvelgiami atskirų šalių rezultatai, o infografike trumpai apibendrinamos pagrindinės išvados.

Apklausos rezultatai EU-OSHA padės vykdyti darbo skaitmeninimo, psichosocialinės rizikos ir streso darbe, taip pat atitikties DSS reglamentams didinimo sričių veiklą. Išsamiai išanalizavus konkrečias temas, bus gauta daugiau įdomių išvadų.