Saugesnio ir sveikesnio darbo bet kokiame amžiuje duomenų vizualizacijos priemonė

Image

Šioje duomenų vizualizacijos priemonėje akcentuojamos pagrindinės projekto, kurį EU-OSHA vykdė Europos Parlamento prašymu, išvados. Projekto tikslas – suprasti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimus senėjančios ES darbo jėgos sąlygomis.

Čia suprantamai pateikiami duomenys apie demografinę padėtį, užimtumą, darbo sąlygas ir sveikatą darbo jėgos senėjimo sąlygomis, pristatomos šiuos iššūkius spręsti padedančios DSS ir susijusios politikos priemonės.

Tai interaktyvi priemonė, kuria naudojantis galima:

  • daugiau sužinoti apie senėjančios Europos darbo jėgos keliamus iššūkius;
  • sužinoti, kokias politikos priemones, strategijas ir programas taiko įvairios ES valstybės narės;
  • išnagrinėti demografinę, socialinę ir ekonominę įvairovę, taip pat sveikatos ir socialinės sistemos skirtumus tarp keturių Europos „šalių grupių“ ir jų svarbą politikos plėtrai;
  • pagal „šalių duomenų profilius“ palyginti su amžiumi susijusias DSS ir reabilitacijos strategijas savo šalyje ir visoje ES, taip pat kitose Europos šalyse.

Priemonėje taip pat pateikiamas dažnai vartojamų terminų glosarijus. Šia priemone naudotojai gali pasidalinti, pavyzdžiui, „Twitter“ ir „Facebook“ tinkluose.

NAUDOTIS PRIEMONE