Darbuotojų saugos ir sveikatos ekonominis aspektas – DSS svarba visuomenei

Image

Ši duomenų vizualizacijos priemonė leidžia pristatyti svarbiausias projekto, kurį vykdė Tarptautinė darbo organizacija (TDO), Suomijos socialinių reikalų ir sveikatos ministerija (MSAH), Suomijos darbuotojų sveikatos klausimų institutas (FIOH), Singapūro saugių ir sveikų darbo vietų institutas, Tarptautinė darbuotojų sveikatos klausimų komisija (ICOH) ir EU-OSHA, ir kuriuo siekta parengti naujausius pasaulinius darbe patiriamų sužeidimų ir ligų sąnaudų vertinimus, išvadas. Statistiniai duomenys parengti remiantis tarptautinio lygmens duomenimis, daugiausiai – Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir TDO duomenų šaltiniais.

Siekiant įvertinti darbe patiriamų sužalojimų ir profesinių ligų įtaką sveikatingumo rodikliui, naudojamas dėl sveikatos sutrikimų prarastų metų skaičiavimo metodas (DALY). EU-OSHA kartu su TDO šiuos vertinimus pristatys 2017 m. rugsėjo mėn. Singapūre rengiamame 21-ajame darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų pasauliniame kongrese.

Ši vaizdinė priemonė aiškiai ir suprantamai pateikia duomenis apie tai, kiek visuomenei kainuoja darbe patiriami sužeidimai ir ligos; duomenys apima visus pasaulio regionus, o apie ES valstybes nares galima rasti dar išsamesnės informacijos. Visuomenės patiriamos išlaidos išreikštos pinigine verte ir bendrojo vidaus produkto (BVP) procentine dalimi. Be to, apie ES pateikiami duomenys parodo, kaip pasiskirsto DALYs tarp pagrindinių profesinių ligų priežasčių (vėžio, kraujotakos ligų, kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų ir sužeidimų).

Pateikiamas dažnai naudojamų sąvokų žodynas ir išsamiai paaiškinama tyrimo metodika.

Prisijungti prie vizualizacijos priemonės