You are here

IRT tendencijos ir darbo skaitmeninimas

EU-OSHA įžvalgų projekte nagrinėjamas potencialus sparčių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) pokyčių, įskaitant dirbtinį intelektą ir robotiką, poveikis DSS ir su tuo susijusios pasekmės darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Šiuo projektu siekiama suteikti ES sprendimų priėmėjams, valstybių narių vyriausybėms, profesinėms sąjungoms ir darbdaviams reikalingą informaciją apie IRT pokyčius, jų poveikį darbo pobūdžiui ir darbo atlikimo vietai, ir naujus uždavinius DSS srityje, kuriuos gali sukelti tokie pokyčiai.

Projektą sudaro trys darbo paketai:

  • 1-o darbo paketo paskirtis – nustatyti pagrindines tendencijas ir paskatas, kurios galėtų lemti naują ir kylančią DSS riziką, susijusią su IRT ir darbo vietos pokyčiais.
  • Remiantis 1-ame darbo pakete nustatytomis pagrindinėmis tendencijomis ir paskatomis, 2-u darbo paketu bus siekiama parengti galimus ir patikimus scenarijus, kuriuose būtų pateikiama darbo vietų 2025 m. vizija. Taip bus siekiama atskleisti būsimus DSS uždavinius, susijusius su IRT ir darbo vietos pokyčiais.
  • 3-io darbo paketo paskirtis – platinti projekto išvadas naudojant 2-ame darbo pakete parengtus scenarijus, siekiant kartu su politikos formuotojais ištirti galimas strategijas, kaip spręsti scenarijuose aptartus DSS uždavinius.

Ši veikla turėtų padėti ateityje užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą kartu su pažangiu, tvariu ir integruotu ES augimu.

Kituose tyrimuose toliau nagrinėjamos projekte aptartos svarbios sritys ir uždaviniai.