Agentūros strategija ir darbo programos

Darbo programos parengtos remiantis EU-OSHA strategija.

Ilgalaikės strategijos rengimas

Dabartinė EU-OSHA strategija aprėpia 2027 m. Joje nurodyti šeši strateginiai tikslai, atitinkantys šešias prioritetines sritis:

  • pokyčių numatymas;
  • faktai ir skaičiai;
  • DSS valdymo priemonės;
  • informuotumo didinimas;
  • tinklaveika siekiant perduoti žinias;
  • tinklaveika strateginiais ir veiklos klausimais.

Daugiau informacijos galite atsisiųsti iš EU-OSHA 2022–2027 m. daugiametės strateginės programos

Kitų metų veiklos planavimas

EU-OSHA vykdomasis direktorius kasmet rengia, o Valdančioji taryba patvirtina bendrąjį programavimo dokumentą, kuriame išdėstoma agentūros trejų metų einamoji programa. Jame išsamiai aprašoma veikla ir uždaviniai, kuriuos bus siekiama įgyvendinti, visų pirma per kitus metus.

Bendrajame programavimo dokumente nustatomi aiškūs prioritetai ir tikslai, padedantys užtikrinti, kad agentūros ištekliai ir jos tinklo teikiamos galimybės būtų naudojamos kuo veiksmingiau. 

Norėdami susipažinti su ankstesnių metų darbo programomis ir (arba) bendraisiais programavimo dokumentais, apsilankykite mūsų leidinių skiltyje.