Agentūros strateginės ir darbo programos

Darbo programos parengtos remiantis EU-OSHA strategija.

Ilgalaikės strategijos rengimas

Dabartinėje agentūros 2014–2020 m. laikotarpio strategijoje nustatytos šešios prioritetinės sritys:

  1. Pokyčių numatymas įgyvendinant perspektyvų tyrimo projektus
  2. Faktai ir skaičiai, t. y. informacijos rinkimas ir jos teikimas tyrėjams bei politikos formuotojams rengiant ESENER apklausas ir DSS apžvalgas
  3. DSS valdymo priemonės, visų pirma naudojant internetinę interaktyvią rizikos vertinimo priemonę (angl. OiRA)
  4. Informuotumo apie DSS didinimas rengiant saugių darbo vietų kampanijas ir vykdant kitą informuotumo didinimo veiklą
  5. Žinių perdavimas per tinklus, visų pirma tobulinant „OSHwiki“
  6. Tinklaveika

Jei ieškote išsamesnės informacijos, parsisiųskite EU-OSHA 2018–2023 m. strategiją, kuri atitinka 2014–2020 m. Europos Komisijos darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą ir Europos Komisijos komunikatą dėl DSS atnaujinimo nuo 2017 m. sausio mėn.

Metinis veiklos planavimas

Kasmet EU-OSHA vykdomasis direktorius rengia, o Valdančioji taryba tvirtina programavimo dokumentą, kuriame išdėstoma agentūros trejų metų einamoji programa. Jame išsamiai aprašoma veikla ir uždaviniai, kuriuos bus siekiama įgyvendinti, visų pirma per kitus metus.

Programavimo dokumente nustatomi aiškūs prioritetai ir tikslai, padedantys užtikrinti, kad agentūros ištekliai ir jos tinklo teikiamos galimybės būtų naudojamos kuo veiksmingiau. Kai kurios svarbesnės veiklos sritys: pokyčių numatymas, informuotumo didinimas ir faktai bei skaičiai DSS temomis.

Norėdami susipažinti su ankstesniais metiniais valdymo planais, apsilankykite mūsų leidinių skiltyje, kurioje taip pat galite peržiūrėti mūsų metines ataskaitas ir metines veiklos ataskaitas ir pamatyti pasiektus rezultatus.