Pereiti prie turinio. | Pereiti prie navigacijos

Asmeniniai įrankiai
Pereiti į turinį. Paieška Dažnai užduodami klausimai Pagalba Apie mus

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Pasirinkti kalbą:

DSSA tinklas
Loading
Jūs esate čia: Pradžia Apie mus Kokia mūsų organizacinė struktūra

Kokia mūsų organizacinė struktūra

Direktorius

EU-OSHA steigiamajame reglamente apibrėžta, kad jai vadovauja direktorius, kurį Komisijos siūlymu skiria Valdančioji taryba penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsiama.

2011 m. Agentūros direktore paskirta dr. Christa Sedlatschek.

Dr. Christa Sedlatschek studijavo mediciną Vienos Universitete ir yra profesinės sveikatos specialistė.

Direktorius yra teisinis Agentūros atstovas, atsakingas už vadovavimą Agentūrai ir kasdieninį jos darbą, taip pat visus finansinius, administracinius ir personalo klausimus. Direktoriaus kadencija – penkeri metai ir ji gali būti pratęsta vieną kartą. Direktorius atskaitingas valdančiajai tarybai.

Valdančioji taryba

Valdančioji taryba nustato Agentūros tikslus ir strategiją, įvardina prioritetinius klausimus, kuriais reikia surinkti daugiau informacijos arba vykdyti tam tikrą veiklą. Ji skiria direktorių, tvirtina metinį valdymo planą, veiklos programą, metinę ataskaitą ir biudžetą.

Valdančiąją tarybą sudaro vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų atstovai iš ES valstybių narių, Europos Komisijos atstovai ir kiti stebėtojai.

Tarybai kasmet rotacijos tvarka pirmininkauja viena iš trijų interesų grupių.

Patariamasios grupės

Patariamosios grupės, kurių veikla apima Rizikos stebėjimo tarnybos, Informacijos apie darbo aplinką, Ryšių ir propagavimo skyrių veiklą, mums teikia strategines rekomendacijas ir atsiliepimus apie mūsų darbą. Grupių narius skiria EU-OSHA ir valdančioji taryba. Šioje grupėje dirba darbuotojų ir darbdavių grupių bei vyriausybės atstovai.

Biuras

Biuras dirba kaip valdymo grupė ir prižiūri Agentūros vykdomą veiklą. Jis renkasi keturis kartus per metus. Biurą sudaro vienuolika valdančiosios tarybos narių.

Ryšių punktai

Pagrindinį Agentūros saugos ir sveikatos informacijos tinklą sudaro ryšių punktai kiekvienoje ES valstybėje narėje, šalyse kandidatėse ir ELPA šalyse. Ryšių punktus, kaip oficialius atstovus, skiria kiekvienos šalies vyriausybė, ir jie laikomi kompetentinga nacionaline darbuotojų saugos ir sveikatos institucija.

Jie remia mūsų iniciatyvas teikdami informaciją bei atsiliepimus ir dirbdami su nacionaliniais tinklais, kuriuose dalyvauja vyriausybės, darbuotojų ir darbdavių atstovai. Ryšių punktai padeda vykdyti Sveikų darbo vietų kampaniją, tvarko nacionalines interneto svetaines ir siūlo kandidatus į ekspertų grupes.

Ekspertų grupės

Keletas ekspertų grupių prisideda prie mūsų veiklos ir konsultuoja jų kompetemcijai priklausančiais klausimais, pvz., interneto, Europos rizikos stebėjimo tarnybos, informacijos apie darbo aplinką klausimais. Juos skiria nacionaliniai ryšių punktai kartu su darbuotojams, darbdaviams ir Komisijai atstovaujančiais stebėtojais.

Teminiai centrai

Teminiai centrai – tai nacionaliniai saugos ir sveikatos institucijų konsorciumai, kurie renka ir analizuoja nacionalinius duomenis, būtinus mūsų darbui pagrindinėse srityse.

Šiuo metu mūsų teminiam centrui vadovauja Suomijos darbuotojų sveikatos institutas (SDSI).

Darbuotojai

Pasiaukojamai dirbantys darbuotojai, saugos ir sveikatos, ryšių ir viešojo administravimo specialistai, savo darbe gali panaudoti sukauptus savo žinių išteklius iš visos Europos.

 

 

Agentūros tinklo struktūra