You are here

EU-OSHA veiklos vertinimo ataskaitos

EU-OSHA įgyvendina vertinimo programas, kad įvertintų, ar Agentūros veikla atitinka naudotojų poreikius, ar ji tvari ir ar buvo įgyvendinti uždaviniai.

Bendrą Agentūros ir jos veiklos vertinimą kas penkerius metus atlieka išorės rangovas. Šiame vertinime patvirtinami Agentūros laimėjimai.

Toliau pateikiamos nuorodos į pagrindines Agentūros vertinimo ataskaitas (visos ataskaitos prieinamos tik anglų kalba).