EU-OSHA vertinimo ataskaitos

Siekdama gerinti sprendimų priėmimą, EU-OSHA įsipareigoja vykdyti tiek ex ante, tiek ex post vertinimus pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį. Vertinimai atliekami siekiant įvertinti, ar agentūros darbas naudingas juo besinaudojantiems, prisideda prie kitų darbo ir ar buvo pasiekti bendrieji tikslai.

Vertinimai atliekami remiantis daugiamete vertinimo programa, kuri yra suderinta su daugiamečiu programavimo ciklu.

Bendrasis agentūros ir jos veiklos efektyvumo vertinimas atliekamas kas penkerius metus. Nuo 2019 m. šį bendrąjį vertinimą atlieka Komisija.

Nuorodos į agentūros bendrojo vertinimo ataskaitas.

Bendrieji EU-OSHA įvertinimai