You are here

Austrijos pirmininkavimas ES


EE-logotipas-2017ES Tarybai pirmininkauja 28 valstybių narių nacionalinės vyriausybės, kurios viena kitai pirmininkavimo funkcijas perduoda kas šešis mėnesius, kasmet sausio 1 d. ir liepos 1 d. Pirmininkaujančios valstybės pareigos yra labai atsakingos: valstybė narė šiuo laikotarpiu pirmininkauja ES Tarybos, kuri yra vienas iš pagrindinių ES sprendimus priimančių organų, posėdžiams. Be to, pirmininkaujanti valstybė narė privalo užtikrinti, kad valstybės narės dirbtų darniai, prireikus ieškotų kompromiso ir visada atsižvelgtų į visos ES interesus.

Pirmininkavimo darbo programą 18 mėnesių rengia trys valstybės narės (trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupė). Pirmininkaujanti valstybė narė nustato išsamius tikslus, kuriuos ji nori pasiekti pirmininkavimo metu, ir kartu su kitomis trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupės narėmis įvardija ilgalaikius uždavinius, kurių per vos šešis mėnesius įgyvendinti neįmanoma.

Austrija pirmininkauja nuo 2018 m. liepos 1 d. Dabartinė iš anksto nustatyta trijų valstybių narių grupė (Estija, Bulgarija ir Austrija) toliau įgyvendins savo bendrą 18 mėnesių programą.

Austrija per savo „žaliąjį pirmininkavimą“ skatins tvarumą ir sutelks dėmesį į bendresnius klausimus, kaip antai:

  • saugumas ir migracija;
  • klestėjimo ir konkurencingumo užtikrinimas skaitmeninant;
  • stabilumas kaimyninėse šalyse.

Austrijos pirmininkavimo tikslas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje – baigti derybas dėl Kancerogenų direktyvos pakeitimo, nes vėžys vis dar yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis ES.

EU-OSHA dalyvauja rugsėjo 24–25 d. rengiamoje konferencijoje „Profesinio vėžio naštos mažinimas ES. Bendra problema ir bendri sprendimai“. Tikslas – didinti informuotumą apie riziką, kylančią dėl kancerogenų poveikio darbo vietoje, ir keistis gerąja patirtimi įgyvendinant kampaniją „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ ir iniciatyvą „Su kancerogenais susijusių veiksmų gairės“.

Apsilankyti Austrijos pirmininkavimo svetainėje

Žiūrėti vaizdo įrašą „Kas yra pirmininkavimas Tarybai ir kaip tai veikia?“