You are here

Estijos pirmininkavimas ES


EE-logotipas-2017ES Tarybai pirmininkauja 28 valstybių narių nacionalinės vyriausybės, kurios viena kitai pirmininkavimo funkcijas perduoda kas šešis mėnesius, kasmet sausio 1 d. ir liepos 1 d. Pirmininkaujančios valstybės pareigos yra labai atsakingos: valstybė narė šiuo laikotarpiu pirmininkauja ES Tarybos, kuri yra vienas iš pagrindinių ES sprendimus priimančių organų, posėdžiams. Be to, pirmininkaujanti valstybė narė privalo užtikrinti, kad valstybės narės dirbtų darniai, prireikus ieškotų kompromiso ir visada atsižvelgtų į visos ES interesus.

Pirmininkavimo darbo programą 18 mėnesių rengia trys valstybės narės (trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupė). Pirmininkaujanti valstybė narė nustato išsamius tikslus, kuriuos ji nori pasiekti pirmininkavimo metu, ir kartu su kitomis trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupės narėmis įvardija ilgalaikius uždavinius, kurių per vos šešis mėnesius įgyvendinti neįmanoma.

Naujoji trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupė pirmininkauti pradės 2017 m. liepos 1 d. Estija ES Tarybai pirmininkaus pirmąjį pusmetį, nuo 2017 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. Vėliau pirmininkavimą perims Bulgarija ir Austrija. Šios šalys kartu įgyvendins savo bendrą 18 mėnesių programą.

Pirmininkausiančios Estijos prioritetai yra tokie:

  • remti atvirą ir novatorišką Europos ekonomiką, kuriant verslo aplinką, kurioje remiamas žiniomis grindžiamas ekonomikos augimas ir konkurencingumas;
  • pasirūpinti, kad Europa būtų saugi ir apsaugota;
  • siekti, kad Europa taptų labiau skaitmeninė, ir skatinti laisvą duomenų judėjimą;
  • užtikrinti, kad Europa būtų įtrauki ir tvari;
  • spręsti nuolat besikeičiančio darbo pobūdžio keliamus iššūkius, dėmesį skiriant darbuotojų teisėms, įgūdžių lavinimui ir visų galimybėms turėti darbą.

Apsilankykite pirmininkausiančios Estijos svetainėje

Žiūrėkite vaizdo įrašą „Kas yra pirmininkavimas Tarybai ir kaip tai veikia?“