Vokietijos pirmininkavimas ES

ES Tarybai pirmininkauja 28 valstybiu nariu nacionalines vyriausybes, kurios viena kitai pirmininkavimo funkcijas perduoda kas šešis menesius, kasmet sausio 1 d. ir liepos 1 d. Pirmininkaujancios valstybes pareigos yra labai atsakingos: valstybe nare šiuo laikotarpiu pirmininkauja ES Tarybos, kuri yra vienas iš pagrindiniu ES sprendimus priimanciu organu, posedžiams. Be to, pirmininkaujanti valstybe nare privalo užtikrinti, kad valstybes nares dirbtu darniai, prireikus ieškotu kompromiso ir visada atsižvelgtu i visos ES interesus.

Pirmininkavimo darbo programa 18 menesiu rengia trys valstybes nares (triju (pirmininkavusios, pirmininkaujancios ir pirmininkausiancios) valstybiu nariu grupe). Pirmininkaujanti valstybe nare nustato išsamius tikslus, kuriuos ji nori pasiekti pirmininkavimo metu, ir kartu su kitomis triju (pirmininkavusios, pirmininkaujancios ir pirmininkausiancios) valstybiu nariu grupes naremis ivardija ilgalaikius uždavinius, kuriu per vos šešis menesius igyvendinti neimanoma.

2020 m. liepos 1 d. Vokietija pradeda pirmininkauti ES Tarybai. Vokietija yra pirmoji iš ES Tarybai pirmininkausiančių šalių trejeto. Ji glaudžiai bendradarbiauja su Portugalija ir Slovėnija, kurios pirmininkavimo estafetę perims 2021 m.

Svarbiausieji Vokietijos pirmininkavimo tikslai yra, žinoma, padėti Europai įveikti koronaviruso pandemiją ir susidoroti su jos ekonominiais padariniais. Tačiau svarbūs darbotvarkėje išliekantys klausimai yra ir klimato kaita ir skaitmeninė transformacija.

Kiti klausimai:

  • į pramonę ir mažas ir vidutines įmones nukreipta politika;
  • mažas pajamas gaunančių ir sezoninių darbuotojų apsaugos stiprinimas;
  • socialiniu požiūriu teisingų Europos ekonomikos, visuomenės ir darbo rinkos pokyčių skatinimas;
  • ir veiksmų gairių dėl kancerogenų – informuotumui didinti ir gerosios patirties mainams skirto veiksmų plano – įgyvendinimui siekiant pašalinti arba sumažinti kancerogeninių medžiagų kiekį darbo vietoje.

Pirmininkaujanti Vokietija bendradarbiauja ne tik su savo trejeto partnerėmis, bet dirba išvien ir su Europos Komisija. Komisijos prioritetai išdėstyti jos pakoreguotoje 2020 m. darbo programoje ir koronaviruso krizei įveikti skirtame ekonomikos gaivinimo plane.

Apsilankykite Vokietijos pirmininkavimui ES Tarybai skirtoje svetainėje

Žiūrėkite vaizdo siužetą „Pirmininkavimas Tarybai – kas tai ir kaip tai veikia?“