Kroatijos pirmininkavimas ES

ES Tarybai pirmininkauja 28 valstybiu nariu nacionalines vyriausybes, kurios viena kitai pirmininkavimo funkcijas perduoda kas šešis menesius, kasmet sausio 1 d. ir liepos 1 d. Pirmininkaujancios valstybes pareigos yra labai atsakingos: valstybe nare šiuo laikotarpiu pirmininkauja ES Tarybos, kuri yra vienas iš pagrindiniu ES sprendimus priimanciu organu, posedžiams. Be to, pirmininkaujanti valstybe nare privalo užtikrinti, kad valstybes nares dirbtu darniai, prireikus ieškotu kompromiso ir visada atsižvelgtu i visos ES interesus.

Pirmininkavimo darbo programa 18 menesiu rengia trys valstybes nares (triju (pirmininkavusios, pirmininkaujancios ir pirmininkausiancios) valstybiu nariu grupe). Pirmininkaujanti valstybe nare nustato išsamius tikslus, kuriuos ji nori pasiekti pirmininkavimo metu, ir kartu su kitomis triju (pirmininkavusios, pirmininkaujancios ir pirmininkausiancios) valstybiu nariu grupes naremis ivardija ilgalaikius uždavinius, kuriu per vos šešis menesius igyvendinti neimanoma.

2020 m. sausio 1 d. Kroatija pradeda pirmininkauti ES Tarybai. Kaip Rumunija ir Suomija, ji siekia triju pirmininkausianciu valstybiu nariu bendroje programoje nustatytu tikslu.

Vadovaudamasi šukiu „Tvirta Europa iššukiu pasaulyje“, Kroatija šešiu menesiu pirmininkavimo laikotarpiu pirmenybe teiks klausimams, susijusiems su augancia, jungiancia, saugancia ir itaka darancia Europa.

Pirmininkaujanti Kroatija vadovaujasi Europos Tarybos naujaja 2019–2024 m. strategine darbotvarke ir naujos Komisijos politinemis gairemis.

Pirmininkavimo metu daugiausia demesio skiriama skaitmeninimo darbotvarkei ir Europos pramones bei mažuju ir vidutiniu imoniu konkurencingumo remimui. Kiti siektini tikslai – skatinti moteru ir vyru lygybe, taip pat suteikti moterims daugiau teisiu visuomeneje ir darbo rinkoje ir sudaryti geresnes galimybes jaunimui.

Pirmininkaujanti Kroatija pareiške isipareigojanti stiprinti Europos socialiniu teisiu ramsti. Ramscio paskirtis – užtikrinti, kad visi ES pilieciai galetu naudotis ivairiomis teisemis, iskaitant teises i sveikatos priežiura, sažiningas darbo salygas ir darbo užmokesti, mokymasi visa gyvenima ir tinkama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

Apsilankykite Kroatijos pirmininkavimui ES skirtoje svetaineje

Žiurekite vaizdo iraša „Kas yra pirmininkavimas Tarybai ir kaip tai veikia?“