2016 m. – Europos kovos su smurtu prieš moteris metai

Smurtas prieš moteris yra labai aktuali problema Europos Sąjungoje (ES): viena iš trijų moterų yra tapusios seksualinio ir (arba) fizinio smurto aukomis. Smurtas dėl lyties yra moterų pagrindinių teisių pažeidimas, susijęs su orumu, lygybe ir teise kreiptis į teismą, be to, tai vienas iš labiausiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų. Smurtas dėl lyties nepriklauso nuo geografinės, finansinės, kultūrinės ar socialinės padėties. Todėl 2016 metus paskelbiant Europos kovos su smurtu prieš moteris metais, siekiama spręsti šią rimtą lyčių lygybės ES kliūtį.

Smurtas prieš moteris apima visus smurto dėl lyties veiksmus, kuriais moterims sukeliama (arba tikėtina, kad bus sukelta) fizinė, lytinė, psichologinė arba ekonominė žala arba kančios. Tai taip pat reiškia grasinimą atlikti tokius veiksmus, prievartą ir savavališką laisvės atėmimą viešojoje sferoje arba asmeniniame gyvenime. Be to, dėl tam tikrų smurtinių nusikaltimų, pvz., seksualinio užpuolimo, seksualinio priekabiavimo, išžaginimo, persekiojimo ir smurto šeimoje, moterys patiria neproporcingai didelę žalą.

Europos kovos su smurtu prieš moteris metų tikslas – skatinti atvirą dialogą ir diskusijas tiek šalių viduje, tiek tarp ES šalių. Europos kovos su smurtu prieš moteris metai (2016 m.) sustiprins ir sutvirtins ES informuotumo didinimo veiklą, susijusią su smurtu dėl lyties ir skatins atviriau pranešti apie šią problemą. Per šiuos metus taip pat daug dėmesio bus skiriama praktinių kovos su smurtu prieš moteris priemonių kūrimui ir bus siekiama nustatyti ilgalaikius politinius tikslus.

Sužinokite daugiau apie Europos kovos su smurtu prieš moteris metus.

„OSHwiki“ įrašas „Seksualinis priekabiavimas ir viktimizacija. Kas vyksta darbo vietoje?“

Informacinis grafikas apie seksualinį priekabiavimą darbe

Dirbančių moterų sauga ir sveikata

Europos lyčių lygybės institutas