Abipusė nauda: saugias ir sveikas skaitmeninio darbo sąlygas EU-OSHA padeda užtikrinti partneriai

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 28/02/2024 - 01:00 For immediate release - 28/02/2024 - 01:00

Abipusė nauda: saugias ir sveikas skaitmeninio darbo sąlygas EU-OSHA padeda užtikrinti partneriai

Daugiau kaip 90 organizacijų bendradarbiauja su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) įgyvendinant jos 2023–2025 m. saugių darbo vietų kampaniją, kuria siekiama užtikrinti, kad skaitmenizuojant darbo vietas pirmiausia būtų atsižvelgiama į žmones. Prisijungdami prie iniciatyvos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ kaip oficialūs kampanijos partneriai, jie atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant kampanijos sėkmę ir gali naudotis daugybe privalumų ir galimybių.

Mūsų partneriai yra saugių darbo vietų kampanijos sėkmės varomoji jėga. Jų kompetencija ir įsipareigojimas užtikrinti darbuotojų gerovę ir verslo konkurencingumą padeda skleisti informaciją. Partnerių įvairovė didelė, todėl informacija pasiekia daugelį sektorių ir šalių visoje Europoje. Pasikliaudami EU-OSHA ir savo tinklais, jie rodo pavyzdį, kaip rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje.

William Cockburn
EU-OSHA vykdomasis direktorius

EU-OSHA sveikina oficialius kampanijos partnerius – įvairių Europos sektorių organizacijas, įskaitant viešojo ir privačiojo sektorių įmones ir asociacijas. Daugelis jų dalyvauja ne pirmą kartą, taip dar kartą parodydamos, jog yra pasiryžusios skatinti darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) Europoje, bet prisijungti nusprendė ir daug naujų dalyvių. Visi jie įkvepia ir skatina kitus sėkmingai rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje.

Kaip kampanijos partnerės, organizacijos aktyviai dalyvauja tiesioginėse diskusijose su darbuotojais, organizuoja seminarus, vizitus į darbovietes, filmų peržiūras ir pačios juose dalyvauja, kuria naujoviškus informacijos sklaidos būdus, pasitelkdamos naujus formatus, pavyzdžiui, pasakojimus ar tinklalaides, taip pat bendradarbiauja su kitais partneriais.

2020–2022 m. raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų temai skirtos kampanijos oficialūs partneriai dalyvavo 393 veiklose ir įgyvendino beveik 1 000 priemonių informuotumui didinti. Panašių rodiklių tikimasi ir iš šios kampanijos, prasidėsiančios 2024 m. dviem geros praktikos mainų renginiais, kuriuos savo kolegoms rengia oficialūs kampanijos partneriai Boehringer Ingelheim (Vokietija) ir ZF (Portugalija). Tokie renginiai suteikia jiems galimybę bendradarbiauti, dalytis gerąja DSS patirtimi ir aptarti strateginius ir politinius DSS problemų sprendimo metodus.

Dalyvaudami kampanijoje partneriai tampa matomesni, turi išskirtinę galimybę naudotis kampanijos priemonėmis ir medžiaga, užmegzti ryšius ir dalyvauti renginiuose ir kitose dalijimosi žiniomis iniciatyvose.

Kampaniją taip pat rems vertingas EU-OSHA tinklas, kurį sudaro ryšių punktai, EEN DSS ambasadoriai ir žiniasklaidos partneriai, pasirengę įvairiais kanalais skleisti kampanijos informaciją ir didinti informuotumą.

Notes to editor:

Apie saugių darbo vietų kampanijas

Apie saugių darbo vietų kampanijas

Saugių darbo vietų kampanijos – EU-OSHA misijos užtikrinti saugesnes ir sveikesnes darbo vietas visoje Europoje pagrindas. Jos yra puikus agentūros informuotumo didinimo veiklos pavyzdys, kurios pagrindinė žinutė skamba taip: Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui. Nuo 2000 m. vykdomos kampanijos tapo didžiausiomis tokio pobūdžio kampanijomis pasaulyje. Organizacijoms ar bendrovėms, siekiančioms pagerinti saugą ir sveikatą savo darbo vietose, teikiama daug informacijos ir išteklių – praktinių gairių ir priemonių. Įgyvendinant šią kampaniją rengiami geros praktikos apdovanojimai ir saugių darbo vietų filmo apdovanojimai, kuriais įvertinamas ir pagerbiamas išskirtinis indėlis skatinant DSS, taip pat Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės, vykstančios kiekvienų metų spalį.

Ankstesnėse kampanijose daugiausia dėmesio skirta su darbu susijusių raumenų ir kaulų ligų prevencijai ir valdymui, pavojingų medžiagų valdymui ir saugių darbo vietų kūrimo visoms amžiaus grupėms skatinimui. 

Apie EU-OSHA

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. Agentūra tiria, renka ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią informaciją apie saugą ir sveikatą, rengia informuotumo didinimo kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, Ispanijoje. Ji suvienija Europos Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus, taip pat geriausius visų ES valstybių narių ir kitų šalių specialistus.

Dabar galite mus sekti tinkluose Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube arba užsiprenumeruoti kas mėnesį leidžiamą mūsų naujienlaiškį OSHmail. Be to, užsiregistravę galite reguliariai gauti naujienas ir informaciją iš EU-OSHA per RSS srautus.

https://osha.europa.eu/lt