Saugios ir sveikos darbo vietos Europoje: EU-OSHA atskleidžia naujausias tendencijas 2023 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Saugios ir sveikos darbo vietos Europoje: EU-OSHA atskleidžia naujausias tendencijas 2023 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime

Šiandien Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) Stokholme vykstančiame 2023 m. darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) aukščiausiojo lygio susitikime skelbia savo pavyzdinę ataskaitą „Darbuotojų sauga ir sveikata Europoje. Padėtis ir tendencijos 2023 m.“ Joje išsamiai apžvelgiama DSS padėtis ir su ja susijusių aplinkybių pokyčiai Europos Sąjungoje pastaraisiais metais ir pateikiama įžvalgų apie naujas tendencijas.

„EU-OSHA ataskaitoje „Darbuotojų sauga ir sveikata Europoje. Padėtis ir tendencijos 2023 m.“ iš esmės analizuojama, kuriose ES darbo vietų srityse padėtis pagerėjo, o kur dar turime daug ką nuveikti“, – teigia Nicolas Schmit.

Pavyzdžiui, 1998–2019 m. nemirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius ES sumažėjo 58 proc., o mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius sumažėjo 57 proc. Šį sumažėjimą iš dalies lėmė patobulintos prevencijos priemonės ir ekonominiai bei darbo jėgos pokyčiai. Tačiau didžiausias sumažėjimas užfiksuotas iki 2010 m., o skaičiai pastaraisiais metais nesikeitė“, – praneša EU-OSHA laikinasis vykdomasis direktorius Williamas Cockburnas. Ataskaitoje taip pat apžvelgiami galimi patobulinimai, sąstingis ir nevienareikšmiai pokyčiai, taip pat susirūpinimą keliančios sritys, pavyzdžiui, nestandartinės darbo rūšys, nevisiška atitiktis DSS teisės aktams arba fizinis neaktyvumas, ir ateities uždaviniai.

Už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys Nicolas Schmit palankiai įvertino šią ataskaitą: „Darbuotojų sveikata ir sauga yra esminė bet kurios organizacijos veiklos dalis. Dėl COVID-19 krizės, žaliosios, skaitmeninės pertvarkos ir demografinio perėjimo, taip pat dėl mokslo ir technologijų pažangos sukeltų pokyčių darbo vietoje 2021 m. birželio mėn. Komisija priėmė naują 2021–2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginę programą. EU-OSHA ataskaitoje „Darbuotojų sauga ir sveikata Europoje. Padėtis ir tendencijos 2023 m.“ iš esmės analizuojama, kuriose ES darbo vietų srityse padėtis pagerėjo, o kur dar turime daug ką nuveikti.

EU-OSHA tikisi, kad šis leidinys turės didelį poveikį būsimai Europos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo politikai ir metodams. Duomenis galima lengvai peržiūrėti ir analizuoti pagal šalis naudojant DSS barometro duomenų vizualizavimo priemonę.

Darbuotojų saugos ir sveikatos aukščiausiojo lygio susitikimas vyksta 2023 m. gegužės 15–16 d. Stokholme, Švedijoje. Šiame renginyje, kurį kartu organizuoja Europos Komisija ir ES Tarybai pirmininkaujanti Švedija, dalyvauja ES institucijos, valstybės narės, socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji subjektai. EU-OSHA aktyviai dalyvauja diskusijose su dalyviais apie pirmąją patirtį, įgytą įgyvendinant ES strateginę programą, įskaitant pažangą, pasiektą įgyvendinant principą „vizija – nulis“ dėl su darbu susijusių mirčių. Kitos temos – psichikos sveikata profesiniame gyvenime, socialinių partnerių vaidmuo, karščio bangų ir klimato kaitos poveikis DSS srityje ir nacionalinių DSS strategijų vertinimas.

Kalbant apie klimato kaitos ir karščio bangų poveikį DSS, EU-OSHA pateikia DSS ir perkaitimo sukelto streso prevencijos vadovą, kuriame pateikiamos praktinės gairės, kaip valdyti su darbu karštyje susijusią riziką, ir informacija apie tai, ką daryti, jei darbuotojui karštis sukelia ligą ar sveikatos sutrikimų. 

 

Nuorodos:

 

Bendro nemirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus ir nelaimingų atsitikimų rodiklio (nelaimingų atsitikimų, tenkančių 100 000 darbuotojų) raida 1998–2019 m., Eurostatas.

1998 m. duomenys, leidinys „Statistics in focus“, tema 3-16/2001, Eurostatas: Nelaimingi atsitikimai darbe ES 1998–1999 m. 2019 m. duomenys, Eurostatas: Nelaimingi atsitikimai darbe pagal lytį ir sunkumą (klasifikatorius NACE 2 red., iš viso); nemirtini nelaimingi atsitikimai darbe pagal klasifikatorių NACE 2 red. ir lytį

Notes to editor:

Apie EU-OSHA

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. Agentūra tiria, renka ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią informaciją apie saugą ir sveikatą, rengia informuotumo didinimo kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, Ispanijoje. Ji suvienija Europos Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus, taip pat geriausius visų ES valstybių narių ir kitų šalių specialistus.

Dabar galite mus sekti tinkluose Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube arba užsiprenumeruoti kas mėnesį leidžiamą mūsų naujienlaiškį OSHmail. Be to, užsiregistravę galite reguliariai gauti naujienas ir informaciją iš EU-OSHA per RSS srautus.

https://osha.europa.eu/lt