Spaudos pranešimai
SKIRTA PASKELBTI NEDELSIANT - 05/06/2019 - 12:00

EU-OSHA ir jos partnerių tinklo 25 metų veiklos sukakties minėjimas

Bilbao mieste birželio 5 d.  EU-OSHA rengia savo veiklos sukakčiai skirtą renginį, siekdama paminėti sėkmingą 25 metų veiklą kartu kuriant saugią ir sveiką Europą. Ši sukaktis suteikia galimybę padėkoti visiems, kas bendradarbiavo su agentūra pastaruosius 25 metų, o taip pat atkreipti dėmesį į daugelį reikšmingų agentūros atliktų darbų.

EU-OSHA, dar žinoma kaip „Bilbao agentūra“, laukia savo partnerių tinklo atstovų, iškilių asmenų ir buvusių bei dabartinių darbuotojų atvykstant į renginį mieste, kurį agentūra su pasididžiavimu laiko savo namais. Per renginį numatytose kalbose ir podiumo diskusijose EU-OSHA reiškia padėką visiems savo bendradarbiams ir jų pasišventimui per pastaruosius 25 metų.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sveikino EU-OSHA ir apibendrindama nurodė, kuo ši sukaktis agentūrai yra svarbi: „Prieš 25 metus įsteigėme EU-OSHA siekdami užtikrinti, kad visi, o svarbiausiai darbuotojai ir darbdaviai, žinotų apie sveikatos ir saugos teisės aktus ir jų įgyvendinimo gerąją patirtį.

Vykstant dviem podiumo diskusijoms renginio dalyviai turėjo progą apžvelgti sėkmingą darbuotojų saugos ir sveikatos veiklą Europoje per pastaruosius 25 metus ir pažvelgti į ateitį. Tarp diskusijų temų – EU-OSHA steigimo motyvai, aktyvus agentūros požiūris į skaitmenines technologijas, ES plėtros iššūkiai ir teikiamos galimybės ir Europos socialinių teisių ramsčio naujoviškas pobūdis. Dalyviai taip pat apžvelgė EU-OSHA pavyzdinių projektų, kaip antai Saugių darbo vietų kampanijų, OiRA ir ESENER, sėkmingą įgyvendinimą, ypač tų projektų indėlį remiant labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones.

EU-OSHA vykdomoji direktorė dr. Christa Sedlatschek pažymi: „Vienas iš didelių EU-OSHA laimėjimų yra tai, kad agentūra yra užmezgusi glaudžius ryšius su įmonėmis visoje Europoje. Pavyzdiniai projektai, kaip antai ESENER, padeda stiprinti tuos ryšius, nes juos įgyvendinant nustatomi įmonių ir jų darbuotojų poreikiai.

Buvęs EU-OSHA direktorius dr. Jukka Takala, atkartodamas vieną iš svarbiausių agentūros nuostatų, pabrėžė, kaip svarbu užtikrinti tęstinę pagalbą ir spręsti dabartinius bei būsimus DSS uždavinius: „Gera darbuotojų sauga ir sveikata reiškia ekonominę sėkmę. Turime tą žinią perduoti politikams, siekti keisti požiūrį ir ilgalaikes nuostatas.“

Visi sutinka, kad agentūros sėkmė yra pagrįsta Europos masto partnerystės iniciatyvomis ir trišaliu veiklos principu. Kaip teigė buvęs EU-OSHA direktorius Hansas-Horstas Konkolewsky, „steigiant agentūrą vadovautasi principu, kad tai turi būti trišalė agentūra, turinti ryšių punktų ir partnerių valstybėse narėse ir šalyse partnerėse tinklą; paaiškėjo, kad tas principas yra veiksmingas. Šis principas padėjo suformuoti bendrą supratimą, ko reikia imtis norint apsaugoti darbuotojus.“

Tiesioginė transliacija – birželio 5 d., trečiadienį, 15.30 val. Vidurio Europos laiku

Žiūrėkite Komisijos narės M. Thyssen vaizdo pranešimą

Specialioje mūsų interneto svetainės skiltyje sužinokite naujausią informaciją apie mūsų 25 metų sukakties minėjimą

Pastabos redaktoriams: 
1.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. Agentūra tiria, renka ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią informaciją apie saugą ir sveikatą, rengia informuotumo didinimo kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, Ispanijoje. Ji suvienija Europos Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus, taip pat geriausius visų ES valstybių narių ir kitų šalių specialistus.

Dabar galite mus sekti tinkluose Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube arba užsiprenumeruoti kas mėnesį leidžiamą mūsų naujienlaiškį OSHmail. Be to, užsiregistravę galite reguliariai gauti naujienas ir informaciją iš EU-OSHA per RSS srautus.

http://osha.europa.eu

2.

2019 m. EU-OSHA švenčia savo 25 metų jubiliejų, kitaip tariant, jau 25 metus kuria saugesnę ir sveikesnę Europą. Agentūra šią progą pažymi apžvelgdama pagrindinius veiklos darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje etapus ir pasiekimus ir DSS ateities iššūkius. Siekdama pažymėti savo įsipareigojimą gerinti saugą ir sveikatą darbo vietose visoje Europoje, agentūra visu metus organizuos įvairius renginius ir platins informaciją. Apsilankykite mūsų 25-ių metų jubiliejaus svetainėje ir sužinokite daugiau apie 2019 m. šventinę veiklą ir renginius. Sekite saitažodį #EUOSHA25.