You are here

Spaudos pranešimai
SKIRTA PASKELBTI NEDELSIANT - 21/06/2016 - 01:45

Prie kampanijos „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ prisijungė daugiau kaip 100 partnerių visoje Europoje

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) patvirtino, kad pirmojo etapo oficialūs kampanijos ir žiniasklaidos partneriai prisijungs prie jos 2016–2017 m. Europos masto kampanijos „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. Oficialių kampanijos partnerių tinklą sudaro Europos ir tarptautinės įmonės ir organizacijos, atstovaujančios įvairiems sektoriams, įskaitant darbdavių ir darbuotojų federacijas, technologijų platformas, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines bendroves. Be to, kampanijos žiniasklaidos partneriai padeda didinti informuotumą savo leidiniuose ir internete.

27 proc. ES darbuotojų mano, kad jie nebus pajėgūs tą patį darbą dirbti iki 60 metų amžiaus. Turime gerinti visų kartų darbuotojų profesinį gyvenimą, skatinti tvarų darbą ir vyresnių darbuotojų sveikatą.

Kampanijoje „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ dėmesys sutelkiamas į poreikį užtikrinti tvarų darbuotojų profesinį gyvenimą Europos darbo jėgos senėjimo sąlygomis. Prevencija visą profesinį gyvenimą yra viena iš svarbiausių nuostatų, o rizikos vertinimas yra nelaimingų atsitikimų darbe ir ligų prevencijos pagrindas; kartu būtina užtikrinti reabilitaciją, grįžimą į darbą ir mokymąsi visą gyvenimą.

 

EU-OSHA direktorė Dr. Christa Sedlatschek paaiškino kampanijos partnerių svarbą: „27 proc. ES darbuotojų mano, kad jie nebus pajėgūs tą patį darbą dirbti iki 60 metų amžiaus. Turime gerinti bet kokio amžiaus darbuotojų profesinį gyvenimą, skatinti tvarų darbą ir vyresnių darbuotojų sveikatą. O tokios pastangos bus grindžiamos rizikos prevencija. Prie 2016–2017 m. kampanijos prisijungiančios organizacijos gali rodyti pavyzdį ir aktyviai prisidėti prie praktinių sprendimų, susijusių su amžiaus keliamų problemų valdymu darbe. Jų indėlis yra labai svarbus, kad kampanija pasiektų kuo platesnę auditoriją.“

 

Pirmojo etapo oficialūs kampanijos partneriai daugiausiai yra organizacijos, kurios sėkmingai dalyvavo 2014–2015 m. kampanijoje „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ ir nusprendė dalyvauti toliau. Partnerystė joms suteiks įvairios naudos, įskaitant matomumą, kampanijos priemones bei medžiagą, tinklaveiką ir mokymosi mainus.

 

Aiškindama savo organizacijos, kaip oficialaus kampanijos partnerio, lūkesčius, ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijos) generalinė sekretorė Luca VISENTINI sakė: „ETUC tikisi, kad kampanija padės didinti informuotumą apie būtinybę užtikrinti darbuotojų ir darbo saugos komitetų dalyvavimą, siekiant gerinti įvairaus amžiaus darbuotojams skirtas ir įvairiose darbovietėse taikomas prevencines priemones, taip pat apie poreikį imtis teisėkūros priemonių darbo sąlygoms Europoje gerinti.“

 

Kalbėdamas apie savo organizacijos dalyvavimą kampanijoje, organizacijos „BusinessEurope“ generalinis direktorius Markus J. BEYRER sakė: „Turime siekti, kad darbuotojai galėtų kuo ilgiau likti darbe, būtų sveiki ir darbingi visą profesinį gyvenimą. Kartu turėtume vengti apibendrinimų ir užtikrinti, kad žmonės nebūtų stereotipiškai vertinami pagal amžių. Tikimės, kad kampanija padės darbdaviams, nes jiems bus suteikiama atitinkama naudinga informacija ir priemonės.“

 

Oficialūs kampanijos partneriai turi galimybę dalyvauti įvairiuose renginiuose ir veikloje, be kita ko, pretenduoti į apdovanojimą specialioje kampanijos partnerių kategorijoje per Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimus. Be to, per visą kampaniją patys partneriai reguliariai rengs gerosios patirties mainų renginius. Tokiuose renginiuose organizacijos turi progą diskutuoti ir sužinoti apie sėkmingą kitų dalyvių DSS valdymo patirtį, susijusią su senėjimu darbe.

 

Numatoma, kad antrojo etapo partneriai prie kampanijos prisijungs 2016 m. rudenį. EU-OSHA ragina suinteresuotąsias šalis iki 2016 m. rugsėjo mėn. registruotis internetu.

 

Prie kampanijos iki šiol prisijungę žiniasklaidos partneriai yra DSS klausimais visoje Europoje besidomintys žurnalistai ir redaktoriai, kurie savo tinkluose, spaudoje, internetinėje ir socialinėje žiniasklaidoje padeda skleisti informaciją apie kampaniją ir pristatyti jos idėjas. Be to, jie rengia renginius, į mokymo kursus įtraukia kampanijos medžiagą, populiarina Europos geros praktikos apdovanojimus ir skatina teikti nominacijas.

 

Nuorodos

 

2016–2017 m. kampanijos oficialūs partneriai:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

2016–2017 m. kampanijos žiniasklaidos partneriai:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas) (2015 m.), „Šeštasis Europos darbo sąlygų tyrimas (2015)“.

Pastabos redaktoriams: 
1.

2016–2017 m. kampanija „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ siekiama didinti informuotumą apie tai, kaip svarbu gerai valdyti darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) visą profesinį gyvenimą ir darbą pritaikyti prie asmens gebėjimų tiek darbuotojo karjeros pradžioje, tiek pabaigoje. Kaip ir ankstesnes saugių darbo vietų kampanijas, šią kampaniją nacionaliniu lygmeniu koordinuoja EU-OSHA ryšių punktai, o ją įgyvendinti padeda oficialūs kampanijos ir žiniasklaidos partneriai.

Kampanija pradedama 2016 m. balandžio 15 d. Svarbiausios kampanijos renginių kalendoriaus datos – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės (2016 m. ir 2017 m. spalio mėnesiais) ir saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimų ceremonija (2017 m. balandžio mėn.). Kampanijos baigiamasis renginys – aukščiausiojo lygio susitikimas saugių darbo vietų tema (2017 m. lapkričio mėn.), kuriame visi kampanijos dalyviai kartu su EU-OSHA įvertins kampanijos laimėjimus ir įgytą patirtį.

2.

Dvimetės saugių darbo vietų kampanijos vykdomos daugiau kaip 30 Europos šalių ir pripažįstamos didžiausiomis tokio pobūdžio darbuotojų saugos ir sveikatos kampanijomis pasaulyje. Pagrindinė jų mintis yra ta, kad sėkmingas saugos ir sveikatos darbe valdymas yra naudingas darbuotojams, verslui ir visai visuomenei.

3.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda siekti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. Agentūra atlieka tyrimus, kuria ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą ir rengia informacines kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, Ispanijoje. Čia kartu dirba Europos Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovai ir geriausi visų 28 ES valstybių narių ir kitų šalių specialistai.

Dabar galite mus sekti tinkluose Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube arba užsiprenumeruoti kas mėnesį leidžiamą mūsų naujienlaiškį OSHmail. Be to, užsiregistravę galite reguliariai gauti naujienas ir informaciją iš EU-OSHA per RSS srautus.

http://osha.europa.eu