Spaudos pranešimai
SKIRTA PASKELBTI NEDELSIANT - 26/06/2018 - 01:30

Daugiau kaip 100 partnerių įsipareigoja dalyvauti kampanijoje „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) atskleidžia, kokie oficialūs kampanijos ir žiniasklaidos partneriai prisijungs prie 2018–2019 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“. Šių partnerių parama yra labai svarbi kampanijos sėkmei, o patys partneriai taip pat gauna įvairios naudos ir galimybių.

Prie kampanijos prisijungiantys partneriai gali tobulinti savo pačių veiklą, pasinaudodami gausia kampanijos gerosios patirties medžiaga ir puikiomis bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi galimybėmis.“

EU-OSHA nuoširdžiai sveikina oficialius 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanijos partnerius. Daugelis ankstesnių partnerių atnaujina savo įsipareigojimą gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą Europoje ir toliau naudojasi tokio dalyvavimo teikiamomis galimybėmis, kaip antai didesnis matomumas, privilegijuota prieiga prie kampanijos priemonių ir medžiagos, tinklaveika ir proga dalyvauti keitimosi gerąja patirtimi veikloje. Be to, labai malonu, kad veikloje dalyvauja daug žiniasklaidos atstovų, padedančių mums skleisti kampanijos žinią ir didinti informuotumą per savo kanalus.

EU-OSHA direktorė dr. Christa Sedlatschek pabrėžė kampanijos partnerystės svarbą: „Mūsų partneriai yra labai svarbūs, kad ši kampanija būtų sėkminga, nes rodydami pavyzdį jie gali daryti įtaką darbuotojams ir darbdaviams. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, taip pat įmonių ir visuomenės ekonominę sėkmę, būtina pašalinti arba bent jau veiksmingai valdyti pavojingų medžiagų poveikį; tai aktualu 38 proc. ES įmonių[1]. Prie kampanijos prisijungiantys partneriai gali tobulinti savo pačių veiklą, pasinaudodami gausia kampanijos gerosios patirties medžiaga ir puikiomis bendradarbiavimo ir keitimosi patirtimi galimybėmis.“

Kampanijos partneriai dalyvauja įvairioje veikloje – nuo kampanijos medžiagos platinimo ir asmeninių pokalbių su darbuotojais iki keitimosi gerąja patirtimi renginių ir bendradarbiavimo su nacionaliniais ryšių punktais. Jie taip pat naudojasi EU-OSHA interneto priemonėmis ir ištekliais, kad galėtų geriau valdyti pavojingas medžiagas savo darbo vietose, pavyzdžiui:

Kampanijos partneriai aktyviai planuoja artimiausiais mėnesiais vykdyti įvairią veiklą – nuo viktorinų darbo vietose apie pavojingas chemines medžiagas iki konferencijų ir seminarų, skirtų skleisti kampanijos žinią visoje Europoje ir už jos ribų.

Kartu su partneriais EU-OSHA vykdomos kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ tikslai:

  • didinti informuotumą apie pavojingų medžiagų valdymo svarbą;
  • pateikti aiškias teisės aktų sistemos gaires;
  • skatinti rizikos vertinimą ir rizikos prevencijos kultūrą;
  • teikti praktines priemones ir įmonių rėmimo gerosios patirties pavyzdžius;
  • didinti informuotumą apie riziką, susijusią su kancerogenų poveikiu darbe;
  • sutelkti dėmesį į darbuotojų, kurie turi specialių poreikių ir kuriems kyla didesnė rizika, grupes.

Žr. oficialių kampanijos partnerių sąrašą

Žr. kampanijos žiniasklaidos partnerių sąrašą

Apsilankyti kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ svetainėje
[1] Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenimis, 38 proc. įmonių nurodė, kad jų darbo vietose buvo skysčių, dūmų arba dulkių pavidalo pavojingų cheminių ar biologinių medžiagų (EU-OSHA, 2015).

Pastabos redaktoriams: 
1.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. Agentūra tiria, renka ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią informaciją apie saugą ir sveikatą, rengia informuotumo didinimo kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, Ispanijoje. Ji suvienija Europos Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus, taip pat geriausius visų ES valstybių narių ir kitų šalių specialistus.

Dabar galite mus sekti tinkluose Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube arba užsiprenumeruoti kas mėnesį leidžiamą mūsų naujienlaiškį OSHmail. Be to, užsiregistravę galite reguliariai gauti naujienas ir informaciją iš EU-OSHA per RSS srautus.

http://osha.europa.eu