Spaudos pranešimai
SKIRTA PASKELBTI NEDELSIANT - 25/06/2019 - 01:15

Pažangi darbo aplinkos rizikos vertinimo platforma OiRA tampa pasaulinė

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) sveikina internetinės aktyvaus rizikos vertinimo (OiRA) platformos projekto įgyvendinimą tarptautinėje automobilių gamybos įmonėje „Daimler“. Vokietijoje veikiantis įmonės Sveikatos ir saugos skyrius konkrečioms įmonės reikmėms parengė ir pritaikė rizikos darbo vietoje vertinimo priemonę, pagrįstą OiRA platforma.

Tokios didelės tarptautinės kompanijos sprendimas naudoti OiRA padeda užtikrinti veiksmingos rizikos vertinimo platformos gerą vardą ir kelia jos prestižą.

EU-OSHA ir „Daimler“ palaiko pasaulinę programą „Vision Zero“, pagrįstą įsitikinimu, kad bet kokių nelaimingų atsitikimų, ligų ir žalos darbe galima išvengti. Atsižvelgdamas į tai, Vokietijos „Daimler“ Sveikatos ir saugos skyrius bendradarbiauja su EU-OSHA, kad užtikrintų kuo saugesnes darbo vietas. EU-OSHA vykdomoji direktorė dr. Ch. Sedlatschek pabrėžia, kad „įmonės „Daimler“ pastangos ne tik padeda užtikrinti pačios įmonės rizikos vertinimo poreikius, bet ir pasitarnauja platesnei OiRA bendruomenei, nes išplėtotas programinės įrangos funkcijas gali nesunkiai pritaikyti ir naudoti kitos organizacijos, taip taupydamos laiką ir pinigus. Be to, tokios didelės tarptautinės kompanijos sprendimas naudoti OiRA padeda užtikrinti veiksmingos rizikos vertinimo platformos gerą vardą ir kelia jos prestižą“.

Dr. Ch. Sedlatschek kartu su kitais agentūros darbuotojais ir Vokietijos ryšių punkto tinklo atstovais neseniai apsikeitė nuomonėmis su „Daimler“ Sveikatos ir saugos skyriaus darbuotojais dėl tolesnio OiRA platformos pritaikymo ir plėtros. Nuolatinis OiRA programinės įrangos tobulinimas ir plėtojimas yra pagrįstas bendradarbiavimu, kurį sudaro apsikeitimas žiniomis bei gerąja patirtimi tarp EU-OSHA, OiRA bendruomenės ir ES bei nacionalinių partnerių.

Kodėl vertėtų naudotis OiRA?

OiRA platforma pirmiausia buvo sukurta siekiant suteikti EU-OSHA nacionaliniams partneriams (pavyzdžiui, ministerijoms ar darbo inspekcijoms) įvairiems sektoriams skirtas ir nacionalinei aplinkai pritaikytas priemones, padedančias įvertinti riziką darbuotojų saugai ir sveikatai.

OiRA platforma buvo sukurta padėti mažoms ir labai mažoms įmonėms, kurioms dažnai trūksta išteklių ir praktinių žinių norint efektyviai vertinti ir valdyti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) riziką. OiRA programinė įranga gali būti lengvai pritaikyta siekiant patenkinti įvairaus dydžio įmonių poreikius visuose sektoriuose.

Keturios pagrindinės priežastys naudotis OiRA

  • Platforma nemokama ir ja lengva naudotis.
  • Teikiami patarimai ir praktiniai sprendimai.
  • Rizikos vertinimą galima atlikti atsižvelgiant į sektoriaus specifiką.
  • Platforma gali padėti įmonėms laikytis teisinių reikalavimų.

Akivaizdu, kad OiRA populiarumas didėja: 2018 m. daugiau nei 85 000 rizikos vertinimų buvo atlikti naudojantis OiRA priemonėmis ir internete paviešinta daugiau nei 20 naujų priemonių, o galutinis priemonių skaičius siekė daugiau nei 160. Be to, kai kurios šalys – Italija, Lietuva ir Slovėnija – nuo šiol nacionalinės teisės aktuose ar nacionalinėse DSS strategijose rekomenduoja naudoti OiRA. Toks OiRA įtvirtinimas nacionaliniu mastu, kartu su ES lygmens pastangomis ir gerosios patirties pavyzdžiais įmonių lygiu, yra itin svarbus veiksnys siekiant didinti informuotumą apie OiRA platformos galimybes ir skatinti jos naudojimą kasdieniame DSS valdyme visos Europos įmonėse.

Nuorodos:

Pastabos redaktoriams: 
1.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. Agentūra tiria, renka ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią informaciją apie saugą ir sveikatą, rengia informuotumo didinimo kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, Ispanijoje. Ji suvienija Europos Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus, taip pat geriausius visų ES valstybių narių ir kitų šalių specialistus.

Dabar galite mus sekti tinkluose Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube arba užsiprenumeruoti kas mėnesį leidžiamą mūsų naujienlaiškį OSHmail. Be to, užsiregistravę galite reguliariai gauti naujienas ir informaciją iš EU-OSHA per RSS srautus.

http://osha.europa.eu