Spaudos pranešimai
SKIRTA PASKELBTI NEDELSIANT - 12/11/2019 - 14:00

Saugių darbo vietų aukščiausiojo lygio susitikime skatinama geriausia patirtis valdant pavojingas medžiagas darbo vietoje

Šiandien Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) sveikina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) suinteresuotuosius subjektus, atvykusius į 2019 m. Saugių darbo vietų aukščiausiojo lygio susitikimą Bilbao (Ispanija). Po dar vienos sėkmingos dvejus metus trukusios kampanijos rengiamas aukščiausiojo lygio susitikimas – puiki proga aptarti įgytą patirtį ir pasidalyti geriausia patirtimi valdant pavojingas medžiagas darbo vietoje.

2018–2019 m. kampanija buvo kaip niekad aktyvi. EU-OSHA ryšių punktai daugiau kaip 30 šalių suorganizavo per 350 renginių, kuriuose dalyvavo per 17 tūkst. dalyvių.

Geriausi DSS ekspertai ir politikos formuotojai iš visos Europos suvienijo jėgas su ES institucijomis ir EU-OSHA nacionaliniais ryšių punktais, oficialiais kampanijos partneriais, žiniasklaidos partneriais bei socialiniais partneriais, kad aptartų 2018–2019 m. kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ rezultatus ir vykdant ją įgytą patirtį. Taip jie dalijasi žiniomis ir geriausia patirtimi, taip pat aptaria veiksmingos pavojingų medžiagų prevencijos ir tvaraus valdymo ateities strategijas.

Daugelis darbuotojų Europoje kasdien susiduria su pavojingomis medžiagomis ir tokios medžiagos naudojamos vis dažniau. Vadovaujantis naujausia mūsų 2019 m. ESENER-3 apklausa galima tvirtinti, kad 38 proc. Europos įmonių praneša apie galimai pavojingas chemines ar biologines medžiagas savo darbo vietoje. [1] Vykdant EU-OSHA 2018–2019 m. kampaniją labai sėkmingai padėjo didinti informuotumą apie darbuotojams kylančią riziką ir skatinama prevencijos kultūra.

EU-OSHA vykdomoji direktorė Christa Sedlatschek pabrėžia agentūros pasiryžimą kurti rizikos prevencijos kultūrą ir kaip tai atsispindi šios kampanijos rezultatuose:

2018–2019 m. kampanija buvo kaip niekad aktyvi. EU-OSHA ryšių punktai daugiau kaip 30 šalių suorganizavo per 350 renginių, kuriuose dalyvavo per 17 tūkst. dalyvių. Saugių darbo vietų aukščiausiojo lygio susitikimu pažymima šios sėkmingos kampanijos pabaiga. Kampanija bus tęsiama teikiant praktines priemones ir konsultacijas mūsų auditorijai, taip pat nuolat prisidedant prie veiksmų plano dėl su kancerogenais susijusių veiksmų gairių.“

Paraleliniuose praktikos seminaruose, organizuojamuose siekiant skatinti atstovus diskutuoti, daugiausia dėmesio skiriama:

  • prevencinėms priemonėms, skirtoms mažinti kancerogenų poveikį darbo vietoje
  • gerosios patirties pavyzdžiams ir intervenciniams veiksmams
  • pavojingų medžiagų tvariam valdymui ir pakeitimui gamybos procesuose
  • su veiksminga prevencija susijusiems būsimiems uždaviniams 

Svarbiausias aukščiausiojo lygio susitikimo įvykis – Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimų ceremonija, kurios metu iškilmingai paminimas pažangus įmonių indėlis gerinant DSS ir skatinant geriausią patirtį. Šiais metais už aktyvų ir tvarų požiūrį siekiant apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų apdovanojamos ir pagerbiamos 10 organizacijų.

Sakydama pagrindinę kalbą Greet Schoeters iš Europos aplinkos agentūros išsakė savo nuomonę apie tai, kaip remdamiesi įgyta patirtimi galime pagrįsti ir tobulinti savo veiksmus ateityje.

Per paskutinę renginio sesiją aptartas dabar vykdomas pasiruošimas 2020–2022 m. kampanijai „Saugi darbo vieta. Mažesnis darbo krūvis“. Šia kampanija (pirmoji, truksianti trejus metus) siekiama didinti informuotumą apie su darbu susijusius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus ir skatinti šios plačiai paplitusios ir labai aktualios problemos valdymą bei prevenciją.

Aukščiausiojo lygio susitikimas yra transliuojamas tiesiogiai internetu. Visi jo posėdžiai bus įrašyti ir paskelbti EU-OSHA svetainėje.

Nuorodos:

[1] Pirmieji rezultatai – Trečioji Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER-3), EU-OSHA, 2019 m., bus paskalbta vėliau 2019 m.

Pastabos redaktoriams: 
1.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. Agentūra tiria, renka ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią informaciją apie saugą ir sveikatą, rengia informuotumo didinimo kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, Ispanijoje. Ji suvienija Europos Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus, taip pat geriausius visų ES valstybių narių ir kitų šalių specialistus.

Dabar galite mus sekti tinkluose Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube arba užsiprenumeruoti kas mėnesį leidžiamą mūsų naujienlaiškį OSHmail. Be to, užsiregistravę galite reguliariai gauti naujienas ir informaciją iš EU-OSHA per RSS srautus.

http://osha.europa.eu

2.

2018-19 m. kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ skirta didinti informuotumą apie pavojingas medžiagas darbo vietose ir apie tai, kaip išvengti šių medžiagų keliamos rizikos. Kampanijoje ypač daug dėmesio skiriama specialių poreikių turintiems darbuotojams ir toms grupėms, kurioms kyla itin didelė rizika, pvz., darbuotojams migrantams ir jaunimui. Kaip ir ankstesnes saugių darbo vietų kampanijas, šią kampaniją nacionaliniu lygmeniu koordinuoja EU-OSHA ryšių punktai, o ją įgyvendinti padeda oficialūs kampanijos ir žiniasklaidos partneriai.

Kampanija pradėta vykdyti 2018 m. balandžio mėnesį. Svarbiausios kampanijos renginių kalendoriaus datos – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės (2018 m. ir 2019 m. spalio mėn.) ir saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimų ceremonijos (2018 m. ir 2019 m. lapkričio mėn.). Kampanijos baigiamasis renginys – aukščiausiojo lygio susitikimas saugių darbo vietų tema (2019 m. lapkričio mėn.), kuriame visi kampanijos dalyviai kartu su EU-OSHA įvertins kampanijos laimėjimus ir įgytą patirtį.