Spaudos pranešimai
SKIRTA PASKELBTI NEDELSIANT - 17/09/2019 - 01:30

Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai yra skirti atkreipti dėmesį į pavojingų medžiagų tvarkymo darbo vietose pavyzdžius

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) per savo 14-ąjį Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimų konkursą paskelbė apdovanotus ir pagyrimą pelniusius pavyzdžius, kuriuos pateikė organizacijos, taikančios novatorišką požiūrį į tai, kaip sėkmingai šalinti pavojingų medžiagų keliamą riziką. Apdovanojimais pagerbiamos organizacijos, kurios ypač aktyviai prisideda prie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS), ir skatinama praktika, skirta apsaugoti darbuotojus ir didinti našumą.

Geriausiais pripažintus pavyzdžius, kuriais siekiama to paties tikslo – suformuoti prevencijos tradiciją ir apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų, pateikė įvairaus dydžio ir skirtingų sektorių įmonės bei organizacijos.

2018–2019 m. konkursas yra svarbi EU-OSHA kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ dalis. EU-OSHA vykdomoji direktorė dr. Christa Sedlatschek apie apdovanojimus pasisakė taip: „Džiaugiamės, kad pateikta tiek daug įvairių puikių pavyzdžių, susijusių su darbuotojų saugos ir sveikatos gerąja praktika tvarkant pavojingas medžiagas. Geriausiais pripažintus pavyzdžius, kuriais siekiama to paties tikslo – suformuoti prevencijos tradiciją ir apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų, pateikė įvairaus dydžio ir skirtingų sektorių įmonės bei organizacijos“.

Buvo apdovanotos šešios organizacijos:

  • Čekijos farmacijos įmonė „VAKOS XT, a.s.“, kuri bendradarbiaudama su Vidaus reikalų ministerija parengė priemonių programą, skirtą apsaugoti viešųjų tarnybų darbuotojus nuo nelegalių narkotinių medžiagų poveikio, kai policija vykdo veiksmus neteisėtose narkotinių medžiagų laboratorijose ir t. t.;
  • didelė Prancūzijos kelių statybos ir priežiūros įmonė „Eiffage Infrastructures“, kuri sukūrė naują metodą, kaip visiškai atsisakyti pavojingų tirpiklių savo tyrimų laboratorijose;
  • Vokietijos stiklių federalinė asociacija, sukūrusi saugų ir ekonomišką medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto, tvarkymo metodą ir padėjusi jį įdiegti;
  • nedidelis grožio salonas „Peluquería Elvira“, pašalinęs pavojingas medžiagas, taip pat padėjęs iš esmės pakeisti darbo sąlygas kituose salonuose visoje Ispanijoje;
  • Švedijos gamybos įmonė „Atlas Copco Industrial Technique AB“, paskatinusi dalyvavimo ir bendradarbiavimo kultūrą ir įdiegusi kolektyvines darbuotojų apsaugos nuo potencialiai pavojingų anglies nanovamzdelių priemones;
  • nedidelė ūkininkavimo įmonė „Mansholt BV“ Nyderlanduose, kuri bendradarbiaudama su nacionaline DSS klausimus nagrinėjančia sektoriaus organizacija įgyvendino įvairias technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų dulkių.

Pagyrimo sulaukė dar keturios organizacijos: Vienos aplinkos apsaugos ombudsmeno tarnyba (Austrija), statybos įmonė „BAM Ireland“ (Airija), Slovėnijos gamybos įmonė „Gorenje, d.d.“, ir Britanijos profesinės higienos draugija (Jungtinė Karalystė).

Pasiūlymai iš pradžių įvertinti nacionaliniu lygmeniu, o po to ne daugiau kaip du laimėtojai iš kiekvienos šalies buvo nominuoti Europos lygmens konkursui. Europos vertinimo komisija įvertino, kaip geroji praktika buvo įgyvendinta, kaip buvo atliktas rizikos vertinimas ir kaip vadovautasi „STOP“ principu, t. y. kaip buvo taikomas hierarchinis prevencijos metodas, pagal kurį pirmenybė teikiama pakaitalams, po to taikomos techninės bei organizacinės, o galiausiai – asmeninės apsaugos priemonės. Be to, komisija įvertino, ar įgyvendintos priemonės padėjo užtikrinti apčiuopiamą pažangą DSS srityje taikant holistinį požiūrį, pagrįstą darbuotojų dalyvavimu ir vadovybės įsipareigojimu. Atrinktos įgyvendintos priemonės yra tvarios, pritaikomos kitose organizacijose ar valstybėse narėse ir platesnio užmojo, palyginti su tuo, kas nustatyta nacionaliniais teisėkūros reikalavimais.

Per specialią ceremoniją, kuri bus surengta per lapkričio mėn. Bilbao mieste vyksiantį Aukščiausiojo lygio susitikimą saugių darbo vietų tema, kiekviena iš apdovanojimą pelniusių organizacijų gaus prizą, o pagyrimo sulaukusios organizacijos – pažymėjimą, taip siekiant įvertinti šių organizacijų indėlį į saugos ir sveikatos gerinimą ir padidinti informuotumą apie įgyvendinamą gerąją praktiką.

Apie apdovanojimus laimėjusius ir pagyrimo sulaukusius pavyzdžius daugiau skaitykite Gerosios praktikos apdovanojimų brošiūroje

Apsilankykite kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ svetainėje

Pastabos redaktoriams: 
1.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. Agentūra tiria, renka ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią informaciją apie saugą ir sveikatą, rengia informuotumo didinimo kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, Ispanijoje. Ji suvienija Europos Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus, taip pat geriausius visų ES valstybių narių ir kitų šalių specialistus.

Dabar galite mus sekti tinkluose Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube arba užsiprenumeruoti kas mėnesį leidžiamą mūsų naujienlaiškį OSHmail. Be to, užsiregistravę galite reguliariai gauti naujienas ir informaciją iš EU-OSHA per RSS srautus.

http://osha.europa.eu