Lietuva

Lietuvoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal savo kompetenciją įgyvendina valstybės politiką darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje (kartu su Sveikatos apsaugos ministerija). Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) kompetencijai priskiriama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, DSS, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevencija ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolė įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo (iš Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768, Žin., 2003, Nr. 102-4585).

 

Pagrindiniai teisiniai aktai, reglamentuojantys DSS politiką bei jos įgyvendinimą Lietuvoje, yra Darbo Kodeksas ir Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) įstatymas (Nr. IX-1672, Žin., 2003, Nr. 70-3170).

 

Nuo 2013 m. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos Ryšių punkto funkcijas vykdo VšĮ Technikos priežiūros tarnyba. Ryšių punktas koordinuoja Lietuvos DSS informacinį tinklą, kurį sudaro darbdavių ir darbuotojų organizacijos, mokslo ir valstybinės institucijos bei įstaigos, įgyvendinančios valstybės politiką DSS srityje.

 

 

Ryšių punktų kontaktai

Valstybinė darbo inspekcija
Algirdo g. 19
03213 Vilnius
Lietuva
Contact person:
Nerita SOT
Tel: +370 5 265 1628
E. pašto adresas: nerita [dot] sot [at] vdi [dot] lt