Sveiki atvykę į EU-OSHA dokumentų registrą!

Europos bendrijos steigimo sutarties 255 straipsnyje, kuris įgyvendinamas 2001 m. gegužės 30 d. Reglamentu (EB) Nr. 1049/2001, nustatyta kiekvieno Sąjungos piliečio ir bet kurio fizinio ar juridinio asmens, nuolat gyvenančio valstybėje narėje arba joje turinčio registruotą buveinę, teisė susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra yra įsipareigojusi didinti skaidrumą; 2004 m. gegužės mėn. administracinės valdybos sprendimu ji patvirtino Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl teisės visuomenei susipažinti su dokumentais.

Teisė susipažinti su dokumentais reglamentuojama toliau nurodytose taisyklėse ir teisės aktų nuostatose:

Registre nurodyta, kurie dokumentai jau paskelbti viešai. Tokiu atveju dokumentų turinį galima matyti duomenų bazėje ir tiesiogiai juos atsisiųsti.

Žr. prieinamų dokumentų registrą.

Norėdami gauti dokumentus, kurie neprieinami registre, turite užpildyti ir pateikti prašymo formą.

Prašymai taip pat gali būti pateikiami siunčiant laišką bet kuria Europos Sąjungos oficialiąja kalba adresu:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Spain

E. paštu: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Galimybė susipažinti su dokumentais, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 ir 9 straipsniuose numatytos išimtys, gali būti ribojama.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad bet kokios registre pateikiamos nuorodos nėra teisiškai privalomos. Teisinę galią turi tik oficialiajame leidinyje paskelbti teisės aktai.