Partnerystės principu grindžiamas darbas – EU-OSHA sėkmės pagrindas

Per pastaruosius 25 metus EU-OSHA sukūrė ir sustiprino platų partnerių tinklą ir su juo glaudžiai bendradarbiauja. Per šį tinklą agentūra sėkmingai mezga ryšius su darbovietėmis, joms teikia autoritetingą darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) informaciją ir praktines priemones. Siekdama didinti informuotumą apie riziką darbe ir skatinti tobulinti DSS, šiandien ji dirba ne tik su visomis valstybėmis narėmis, Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Europos laisvosios prekybos zonos (EFTA) šalimis, bet ir su šalimis kandidatėmis ir potencialiomis šalimis kandidatėmis.

Pagrindiniai EU-OSHA partneriai:

Valdančiąją tarybą sudaro kiekvienos valstybės narės vyriausybės, taip pat darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovai. Šis trišalis principas padeda užtikrinti, kad sprendimų priėmimo procese būtų atsižvelgiama į visų suinteresuotųjų subjektų požiūrį; be to, tai prisideda prie sėkmingos agentūros veiklos.

Kiekviena valstybė narė privalo skirti nacionalinį ryšių punktą (paprastai tai būna nacionalinė kompetentinga institucija), kuris teikia nacionalinius duomenis; juos agentūra naudoja politikos formuotojams informuoti. Tačiau EU-OSHA ir jos ryšių punktų santykis jokiu būdu nėra vienpusis. Savo ruožtu EU-OSHA remia individualias savo ryšių punktų pastangas DSS srityje ir teikia jiems naujausią patikimą informaciją. Pavyzdžiui:

  • Agentūros parengta Pagalbos ryšių punktams priemonė (FAST) yra skirta padėti jiems organizuoti renginius ir veiklą nacionaliniu lygmeniu.
  • EU-OSHA verčia medžiagą, kuri yra svarbi jos ryšių punktų nacionalinei DSS veiklai.

Užduotis kurti nacionalinių ryšių punktų tinklą buvo nustatyta 1997 m., kai ES sudarė 15 valstybių narių. Po didelio masto ES plėtros 2004 m., kai prie 15 valstybių narių prisijungė 10 šalių, pačiai agentūrai ir jos rizikos prevencijos kultūros skatinimo veiklai kilo naujų iššūkių. Siekdama nuosekliai užtikrinti aukštus DSS standartus visose valstybėse narėse, agentūra sukūrė plėtros planą, skirtą:

  • pritaikyti turimą medžiagą naujų valstybių narių poreikiams;
  • didinti darbdavių, darbuotojų ir socialinių partnerių informuotumą apie DSS svarbą.

Veiksmingas nacionalinių ryšių punktų ir kitų partnerių tinklas buvo svarbus vykdant šį planą.

Ilgainiui vis stiprėjantis veiksmingas bendradarbiavimas padėjo užtikrinti, kad EU-OSHA tinklą šiuo metu sudaro 39 nacionaliniai ryšių punktai.

Agentūra buvo įsteigta trišalės agentūros principu, pagal kurį ji turi ryšių punktų ir partnerių valstybėse narėse ir partnerių šalyse tinklą; EU-OSHA įrodė, kad šis jos steigimo principas yra veiksmingas. Šis principas paskatino naują veiklą, naujus bendradarbiavimo būdus ir padėjo formuoti naują supratimą apie tai, ko turėtume imtis darbuotojų apsaugos srityje.

Hans-Horst Konkolewsky, buvęs EU-OSHA direktorius

Agentūra seniai bendradarbiauja su Europos įmonių tinklu, kurį dabar sudaro apie 600 organizacijų partnerių. Tai labai padėjo agentūrai užmegzti ryšius su daug mažų įmonių, organizuojant bendrą veiklą bei renginius ir platinant EU-OSHA leidinius ir rekomendacinę medžiagą.

EU-OSHA sėkmė taip pat priklauso nuo stiprių ryšių su jos kitais partneriais, įskaitant Europos Komisiją ir Europos Parlamentą, socialinius partnerius ir kampanijos partnerius. EU-OSHA daugiau kaip 10 metų aktyviai kuria platų kampanijos partnerių tinklą – prie pastarųjų kampanijų prisijungė per 100 oficialių kampanijos partnerių ir daugiau kaip 30 žiniasklaidos partnerių. Tai buvo labai svarbus veiksnys siekiant veiksmingai įgyvendinti agentūros pavyzdines saugių darbo vietų kampanijas.

2019 m. atėjo metas apžvelgti ir pripažinti šio plataus tinklo indėlį į 25 metus vykdomą veiksmingą DSS informacijos platinimą visos Europos darbo vietose.