Kam naudinga EU-OSHA veikla?

Labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės

EU-OSHA įsteigta siekiant paprasto ir svarbaus tikslo – užtikrinti, kad Europa taptų saugesnė, sveikesnė ir našesnė vieta dirbti. Ji siekia šviesti ir didinti informuotumą apie darbo vietoje kylančius pavojus, skatinti gerinti DSS, skleidžiant informaciją politikos formuotojams, įmonėms ir darbo vietose dirbantiems asmenims, teikiant autoritetingą informaciją ir praktines priemones.

Labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės sudaro didelę dalį Europos įmonių; vien labai mažos įmonės sudaro stulbinančius 95 proc. įmonių. Todėl mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), ypač labai mažos ir mažosios įmonės yra svarbiausia EU-OSHA auditorija: jose ne tik dirba daugiau kaip pusė ES darbo jėgos, bet ir įvyksta neproporcingai daug nelaimingų atsitikimų ir kitų DSS problemų. Jei didesnės įmonės vis daugiau investuoja į DSS politiką, panašu, kad daugelyje MVĮ to nedaroma, tikriausiai dėl įsivaizduojamo arba tikro išteklių trūkumo ir dažnai menkai keičiamasi informacija apie veiksmingą DSS valdymą.

 © EU-OSHA nuotraukų konkursas 2009 / Georgy Velichkov

2001 m. pripažindama, kad MVĮ yra Europos varomoji jėga ir kad joms būtina parama, ES sukūrė finansavimo sistemas. Europos Parlamento kvietimu EU-OSHA pritarė šioms sistemoms ir sukūrė lygiagrečią sistemą, kuri veikė nuo 2001 m. iki 2003 m.

Vien per pirmuosius šios sistemos gyvavimo metus parama suteikta 51 projektui; dotacijų suma siekė nuo 25 000 EUR iki 190 000 EUR ir iš viso sudarė 5 mln. EUR. Šia iniciatyva pasinaudojo daugiau kaip pusė milijono MVI. Surengta daugiau kaip 15 000 valandų mokymo kursų ir seminarų informuotumo apie riziką ir gerosios patirties klausimais. Nenuostabu, kad sistemos populiarumas išaugo ir antraisiais metais ja pasinaudojo iki 700 000 MVĮ.

Šios finansavimo sistemos padėjo agentūrai pasiekti daug visos Europos MVĮ pirmaisiais egzistavimo metais. Jos leido ne tik didinti informuotumą DSS klausimais, bet ir agentūros žinomumą tarp įmonių, kurias ji siekia paremti.

Labai mažos ir mažosios įmonės ir toliau išlieka tarp tų, kuriems EU-OSHA veikla yra naudingiausia. Pradėjusi nuo Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės, kurią agentūra rengia nuo 2000 m., ir vėliau kasmet rengdama informacijos apie DSS kampanijas, EU-OSHA sukūrė pavyzdines sveikų darbo vietų kampanijas, kurios tapo svarbiausia priemone pasiekti mažąsias įmones. Šiomis 2 metų trukmės kampanijomis siekiama didinti informuotumą aktualiais DSS klausimais: keičiamasi gerąja patirtimi, rengiama ir skleidžiama informacinė medžiaga, praktinės priemonės ir ištekliai. Visa kampanijos medžiaga sukurta taip, kad ją būtų lengva suprasti, ir yra nemokama. Ji sutelkta į mažų įmonių poreikius, kurioms gali būti sunku skirti laiko ir pinigų DSS klausimams.

Pirmoji iš šių 2 metų trukmės kampanijų, pradėta 2008 m., buvo skirta rizikos vertinimui, kuriuo grindžiama visa veiksminga DSS praktika. Vykdant šią kampaniją, sukurta internetinio interaktyvaus rizikos vertinimo (OiRA) platforma. OiRA specialiai skirta padėti labai mažoms ir mažosioms įmonėms. Naudojantis OiRA, galima sukurti internetines sektoriams skirtas priemones, padedančias veiksmingai vertinti ir valdyti riziką. OiRA iki šiol padėjo tūkstančiams mažų įmonių atlikti rizikos vertinimą paprastai ir ekonomiškai efektyviai.

© EU-OSHA. EU-OSHA aukšto lygio konferencija apie saugą ir sveikatą labai mažose ir mažosiose įmonėse. 2018 m. birželio 19 d., Briuselis

2018 m. birželio mėn. EU-OSHA surengė konferenciją Briuselyje apie tai, kaip gerinti DSS Europos mažosiose įmonėse. ES, šalių ir tarptautiniai suinteresuotieji subjektai aptarė 3 metų trukmės SESAME (Saugių mažųjų ir labai mažų įmonių (SESAME) projekto išvadas. Pagrindinė rekomendacija – užtikrinti visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir koordinuoti jų pastangas mezgant ryšius su labai mažomis ir mažosiomis įmonėmis. Vykdant projektą, taip pat gauta daugybė gerosios patirties pavyzdžių, specialiai pritaikytų labai mažų ir mažųjų įmonių reikmėms daugiau kaip 60 sektorių.

Kam dar tai naudinga?

Nors EU-OSHA veikla daugiausia skirta labai mažoms ir mažosioms įmonėms, jos jokiu būdu nėra vienintelės, kam ji naudinga. Dar yra ir:

  • ES ir nacionalinio lygmens politikos formuotojai
  • darbuotojai, darbdaviai ir jų atstovai
  • DSS specialistai ir mokslininkai
  • šalių vyriausybės.

Akivaizdu, kad EU-OSHA veikla naudinga plačiam subjektų ratui. Tačiau agentūros tikslas ir toliau išlieka aiškus ir svarbus: užtikrinti, kad Europos darbo vietos būtų saugesnės, sveikesnės ir našesnės.