EU-OSHA apžvelgia 25 metų veiklą nuo organizacijos įkūrimo

2019 m. sukanka jau 25 metai, kai Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) sėkmingai kuria ir telkia visos Europos partnerių tinklą, kurio dalyviai yra pasiryžę siekti, kad Europos darbo vietos būtų saugesnės, sveikesnės ir našesnės.

Darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) yra vienas iš žmonių saugumo aspektų. Saugus darbas – tai ne tik patikimos ekonominės politikos elementas, bet ir viena iš pagrindinių žmogaus teisių.
Kofi Annano kalba Darbuotojų saugos ir sveikatos dienos proga, Niujorkas, 2002 m. balandžio 28 d.

Darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) yra neatsiejama Europos projekto dalis nuo pat jo ištakų. 1951 m. įsteigus Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB), kurios pagrindu vėliau įkurta Europos ekonominė bendrija, o po to – Europos Sąjunga (ES), buvo sutelkti Europos anglių ir plieno pramonės sektoriai, siekiant suvienyti susiskaidžiusią Europą ir kurti bendradarbiavimu grindžiamą ateitį. Taip du iš pramonės sektorių, kuriems buvo būdinga ypač pavojinga darbo aplinka, staiga atsidūrė dėmesio centre. Tai paskatino siekti vieno iš EAPB tikslų – užtikrinti, kad būtų suvienodintos ir pagerintos pirmiau minėtų sektorių darbuotojų gyvenimo sąlygos.

Tačiau trišalis požiūris į DSS Europoje didesnio dėmesio sulaukė tik 1985 m. Tuometinio Europos Komisijos pirmininko Jacques’o Delorso iniciatyva „socialinio dialogo“ koncepcijai Europos Sąjungoje buvo suteiktas konstitucinis pagrindas ir sudarytos sąlygos 1989 m. priimti Pagrindų direktyvą (89/391/EEB), kurios trisdešimtmetis minimas šiemet. Šiame DSS sričiai svarbiame dokumente ne tik buvo nustatyti minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai Europos Sąjungoje, bet ir buvo įdiegta kertinė rizikos vertinimo samprata.

Priėmus Pagrindų direktyvą, Europos Komisija visoje Europoje pradėjo kampaniją, skirtą sutelkti dėmesį į DSS ir nesaugios darbo aplinkos žalingą poveikį, ir 1992 m. paskelbė Europos darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos metais. Tai buvo atsakas į šokiruojančius duomenis iš Europos darbo vietų – XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje Europoje kasmet buvo fiksuojama per 4 mln. nelaimingų atsitikimų darbe, iš kurių 8 000 buvo mirtini, o nuostoliai siekė 20 mln. EUR. Europos metais siekta didinti informuotumą apie DSS riziką ir atitinkamus teisės aktus ir atkreipti dėmesį į pastangas gerinti saugos standartus.

1992 m. surengti Europos metai ir vis gausesni teisės aktai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje padėjo sudaryti sąlygas įsteigti darbuotojų saugai ir sveikatai skirtą agentūrą – EU-OSHA.

Sprendimas įsteigti agentūrą buvo priimtas 1993 m. spalio mėn. Tarybos aukščiausiojo lygio susitikime; po to 1994 m. buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 2062/1994, kuriuo įsteigta EU-OSHA ir kurio nedidelis pakeitimas įsigaliojo 2019 m. 

Buvo nuostabu dirbti komandoje, kuri steigė naują instituciją labai svarbioje srityje, kurioje galima nuveikti tiek daug gera. Siekėme visoje ES gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, kad darbuotojams kiekvienoje šalyje būtų užtikrinama tokia pati apsauga.
Hans-Horst Konkolewsky, buvęs EU-OSHA direktorius

Nuo pat pradžių EU-OSHA vadovaujasi Europos Sąjungos DSS strategijomis, o Europos Komisija aktyviai dalyvauja įgyvendinant šias strategijas ir teikiant susijusią informaciją.

EU-OSHA misija ir vizija buvo aiškios iš pat pradžių:

  • kurti, rinkti ir teikti kokybišką informaciją, analizę ir priemones, siekiant gausinti žinias, didinti informuotumą ir keistis DSS informacija ir gerąja patirtimi;
  • būti pripažintu lyderiu, skatinančiu darbuotojų saugą ir sveikatą Europoje, siekiant kurti išmanią, tvarią, našią ir įtraukią ekonomiką.

Tai, kad tarnyba šiuos tikslus sėkmingai įgyvendina pastaruosius 25 metus, galima sieti su dviem jos privalumais: ryšių punktų tinklu ir trišaliu veiklos principu.

Trišalis modelis suteikia galimybę tiek atsižvelgti į vyriausybių, darbdavių organizacijų ir darbuotojų sąjungų nuomonę, tiek užtikrinti, kad joms būtų atstovaujama sprendimų priėmimo procese, taip stiprinant EU-OSHA bendradarbiavimo ir partnerystės vertybes. Šio modelio derinimas su plačiu EU-OSHA ryšių punktų ir partnerių tinklu nacionaliniu lygmeniu turi dvigubą poveikį:

  • Tai padeda užtikrinti bendrą supratimą, kas yra rizika darbo vietoje ir kaip ji turėtų būti šalinama.
  • Tai tarnybai suteikia galimybę veiksmingiau kurti ir populiarinti rizikos prevencijos tradicijas Europos darbo vietose.

Šie rezultatai padėjo labai pagerinti darbo sąlygas ES valstybėse narėse.

Palinkėkime dar 25 metų sėkmingo bendradarbiavimo ir pasiryžimo didinti informuotumą ir skatinti gerąją patirtį DSS srityje! Laukite daugiau šios serijos straipsnių.