25 metai bendro darbo kuriant saugią ir sveiką Europą

Image

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra 2019 m. mini 25-ąsias metines nuo tada, kai pradėtas bendras darbas siekiant užtikrinti, kad Europos darbo vietos taptų saugesnės, sveikesnės ir našesnės. Čia rasite visą informaciją apie EU-OSHA įsteigimo 25-ąsias metines.

EU-OSHA tampa Europos projekto dalimi

Profesinė sauga ir sveikata (DSS) yra Europos projekto pagrindas nuo pat pradžių, kai buvo įkurta Europos anglių ir plieno bendrija. Svarbiausias su DSS susijęs etapas besiplečiančioje Europos Sąjungoje buvo 1989 m. paskelbta Pagrindų direktyva (89/391/EEB). Joje nustatyti bendri principai, o rizikos vertinimas apibrėžtas kaip DSS teisės aktų prioritetinė sritis. XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje kasmet Europoje buvo fiksuojama per 4 mln. nelaimingų atsitikimų darbe, 8 000 iš jų buvo mirtini. Reaguodama į šiuos šokiruojančius skaičius, Europos Komisija 1992 m. paskelbė Europos darbuotojų saugos ir sveikatos metais. Visa tai paskatino 1994 m. įsteigti EU-OSHA, o visa kita – istorija.

Kas laukia ateityje?

Pastarieji 25 metai buvo reikšmingų pokyčių darbo srityje ir beprecedenčių pokyčių Europos Sąjungoje metas. Ateitis nėra aiški, tačiau dėl technologijų raidos, politinio ir socialinio spaudimo, taip pat dėl ekonomikos, demografijos ir pačios ES raidos pokyčių mūsų laukia nauji iššūkiai. Priimti šiuos iššūkius labai padeda stiprūs EU-OSHA ryšiai su visais agentūros partneriais: Europos Komisija, nacionaliniais ryšių punktais, socialiniais partneriais, kampanijų partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais.

Kad ir kokia būtų ateitis, EU-OSHA ir jos partneriai sieks užtikrinti, kad Europa taptų saugesnė, sveikesnė ir našesnė vieta dirbti.