You are here

Útgáfustarf
03/04/2017

Þátttaka starfsmanna í stjórn á vinnuverndarmálum: inntaksgreiningar úr ESENER-2

Þátttaka starfsmanna í stjórn á vinnuverndarmálum: inntaksgreiningar úr ESENER-2

Rannsóknin skoðar sérstaklega fyrirsvar starfsfólks í vinnuverndarmálum frá sjónarhóli starfsmannafulltrúa, samstarfsfólks þeirra og vinnuveitenda og stjórnenda. Hún byggir á ítarlegum viðtölum við þátttakendur frá 143 mismunandi fyrirtækjum í sjö aðildarríkjum ESB: Belgíu, Bretlandi, Eistlandi, Grikklandi, Hollandi, Spáni og Svíþjóð.

Stór hluti þessara fyrirtækja var tekinn fyrir í ESENER-2 könnuninni. Þau skiptast jafnt á milli þriggja megingeira – einkarekni framleiðslugeirinn, opinberi geirinn og einkarekni þjónustugeirinn – og þriggja stærðarflokka lítil, miðlungsstór og stór. Könnunin þeirra inniheldur einnig fræðilega samantekt og viðtöl við heimildarmenn hjá helstu fyrirtækjunum, auk ítarlegrar magngreiningar á viðeigandi gögnum ESENER-2.

Downloadin:EN