Ársskýrsla 2018: ár samstarfs, stefnufestu og átaksverkefna
14/06/2019 Tegund: Ársskýrslur og önnur fyrirtækjarit 75 blaðsíður

Ársskýrsla 2018: ár samstarfs, stefnufestu og átaksverkefna

Keywords:Fyrirtæki

Skýrslan greinir frá því hvernig evrópska vinnuverndarstofnunin vann að markmiði sínu um að tryggja öruggari og heilsusamlegri vinnustaði í Evrópu árið 2018.

Mikilvægir áfangar eru meðal annars stofnun átaksins um heilsusamlega vinnustaði og meðferð þeirra á hættulegum efnum árin 2018-19, og birtingar á niðurstöðum úr nokkrum mikilvægum verkhlutum, eins og verkefnið um öryggi og heilsu í örsmáum og smáum fyrirtækjum og verkefnið um forsjálni með tilliti til nýrra og tilvonandi áhættuþátta sem hljótast af stafrænni tækni.

Yfir allt árið hefur evrópska vinnuverndarstofnunin skipulagt viðburði og fræðslustarfsemi, hlúð að sambandi sínu við víðfeðmt tengslanet samstarfsaðila, og birt gnótt af upplýsingum og verkfærum.

Download in:EN

Annað lesefni um þetta efni