Fyrri herferðir Vinnuvernd er allra hagur

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Herferðirnar Vinnuvernd er allra hagur hafa verið haldnar frá árinu 2000, áður undir heitinu „Evrópuvikur vinnuverndar“.

Árið 2007 jókst lengd hverrar herferðar úr einu ári í tvö ár en það var svar við aukinni þörf á því að auka vitund um öryggis- og heilbrigðismál á mismunandi stigum með því að bjóða upp á aðgengileg gögn, upplýsingar og tól yfir lengra tímabil.

Herferðarnar hafa vaxið að styrk, með:

  • Stærra og sterkara samstarfsneti hagsmunaaðila og samstarfsaðilum herferðarinnar og í fjölmiðlum sem styðja við herferðina
  • Meira efni er framleitt og dreift eða aðgengilegt á Netinu varðandi herferðirnar
  • Aukin umfjöllun í fjölmiðlum sem nær til fjölbreyttari og alþjóðlegri hóps
  • Þróun aukinna úrræða og nýrra verkefna

Árangur herferðanna Vinnuvernd er allra hagur, geta þeirra til þess að ná til fyrirtækja á mismunandi stigum og keðjuverkandi áhrif frá stefnumótendum yfir á verksmiðjugólf eru að stærstum hluta vegna skuldbindingar og viðleitni fjölbreyttra samstarfsaðila sem koma úr öllum fagstéttum fjölbreyttra atvinnugreinda. Þetta samstarfsnet er þungamiðjan í því að efla öryggi og heilbrigði vinnustaða í mismunandi atvinnugeirum í Evrópu.

Fræðast meira um fyrri herferðir

2016–2017: Vinnuvernd alla ævi

Vinnuvernd alla ævi herferðin kynnti mikilvægi sjálfbærrar vinnu — þ.e. öruggar og heilsusamlegar vinnuaðstæður frá upphafi til enda starfsævi manneskju. Þar sem launþegar Evrópu eru að reskjast og eftirlaunaaldur að hækka, verða öruggar, heilsusamlegar og réttlátar vinnuaðstæður sífellt mikilvægari. Þær munu gera fólki kleift að vinna lengur og setjast í helgan stein við góða heilsu. Herferðin beindi athyglinni að leiðum til að halda utan um vinnuvernd í samhengi við launþega sem eru að eldast og hvatti til skipta á upplýsingum og góðum starfsháttum. Lýðfræðileg breyting hefur áhrif á flesta vinnustaði í Evrópu. Engu að síður, geta vinnustaðir lágmarkað neikvæð áhrif og aukið framleiðni, með því að innleiða ráðstafanir til að tryggja að vinnan sé sjálfbær, og gera þannig vinnuna öruggari og heilsusamlegri fyrir alla.
Þú getur skoðað safnvistaða vefsíðuna hér.

2014 - 2015: Góð vinnuvernd vinnur á streitu

healthy workplaces campaign 2014

Streita er annað algengasta heilsufarsvandamál sem tilkynnt er um á vinnustöðum í Evrópu. Streita ásamt öðrum sálfélagslegum vandamálum er talin vera orsök yfir helmings (50 – 60%) allra tapaðra vinnudaga. Lélegt sálfélagslegt vinnuumhverfi hefur mjög neikvæð áhrif á heilbrigði starfsmanna.

Sálfélagslegar áhættur fyrirfinnast á öllum vinnustöðum og með einföldum aðgerðum er hægt að meta þær og draga mjög mikið úr áhættunni. Leiðbeiningar fyrir starfsmenn og stjórnendur við að draga úr vinnutengdri streitu og sálfélagslegum áhættum eru gefnar út í tilefni af herferðinni. Þar er hvatt til notkunar á einföldum notendavænum tækjum til hjálpar við að draga úr áhættu á heilsutjóni.

2012 - 2013: Vinnuvernd - allir vinna

Herferðin Vinnuvernd er allra hagur 2012

Herferð stofnunarinnar 2012-2013 beinir kastljósinu að hættuforvörnum. Á einföldu máli fjalla forvarnir um að hafa stjórn á vinnutengdum hættum með það að lokamarkmiði að draga úr og koma í veg fyrir vinnuslys og vinnutengda sjúkdóma.

Endanleg ábyrgð á stjórn vinnutengdrar hættu er hjá atvinnurekendum og yfirstjórnendum, en viðleitni þeirra er dæmd til að mistakast ef starfsmenn eru ekki hafðir með í ráðum.

Af þessum sökum leggur þessi herferð sérstaka áherslu á mikilvægi forystu yfirstjórnenda og eigenda og að samtvinna virka þátttöku starfsmanna í allri þessari vinnu.

2010 - 2011: Öruggt viðhald


Viðhald er mjög algengur starfi: það er framkvæmt á öllum vinnustöðum, í öllum iðngeirum, og það varðar alla á öllum stigum (ekki bara starfsmenn með „viðhald“ í starfslýsingunni).

Herferðin leggur áherslu á mikilvægi öruggs viðhalds sem kjarna góðra starfshátta í vinnuverndarmálum.

Á meðan smáatriðin eru mismunandi á milli iðngeira (til dæmis eftir gerðum vélbúnaðarins sem notaður er) bendir hún á meginatriðin sem eru sameiginleg almennilegu viðhaldi á fjölbreyttum vinnustöðum í Evrópu.

Markmið herferðarinnar

  • Vekja athygli á mikilvægi viðhaldsvinnu fyrir öryggi og heilsu starfsmanna, um þá áhættu sem tengist viðhaldi og þörfi na á að framkvæma viðhald á öruggan hátt.
  • Vekja athygli á lagalegum skyldum og öðrum skyldum atvinnurekenda til að láta fara fram öruggt viðhald og rök fyrir ávinningi þeirra sem gera það.
  • Stuðla að einfaldri, skipulagðri nálgun á vinnuverndar stjórnun við viðhald á grundvelli áhættumats (grundvallarreglurnar fi mm).

Stóra markmiðið er að vekja athygli á nauðsyn þess að draga úr þeim fj ölda fólks sem slasast eða verður fyrir heilsutjóni vegna ófullnægjandi viðhalds eða skorts á viðhaldi, núna og í framtíðinni.

Frekari upplýsingar:

2008 - 2009: Hættumat


Hættumat er hornsteinninn í vinnuverndarstjórnun.

Almennt markmið herferðarinnar var að efla samþætta nálgun stjórnenda við hættumatið og aðstoða þannig fyrirtæki við að framkvæma það með kerfisbundnum hætti og bregðast við niðurstöðum þess.

Hún leitaðist við að efla vitund fólks um áskilnað laga um að atvinnurekendur framkvæmi hættumat en einnig við að einfalda hættumatsferlið; hættumat þarf ekki að vera flókið, skrifræðislegt eða bara á hendi sérfræðinga að framkvæma. Hún talaði fyrir einfaldri, skref fyrir skref aðferð þar sem starfsmenn eru þátttakendur og hafðir með í ráðum.

Gagnvirka hættumatstólkið okkar á Netinu (OiRA) er afrakstur herferðarinnar og líta má á það sem lausn 21. aldarinnar við að efla vinnuvernd hjá ör- og smáfyrirtækjum. OiRA verkefnið á kost á því að aðstoða þúsundir smárra fyrirtækja alls staðar í Evrópusambandinu við að framkvæma hættumat með einföldum og hagkvæmum hætti.

Frekari upplýsingar:

2007 - 2008: Frumkvæðið heilbrigðir vinnustaðir


Frumkvæðið heilbrigðir vinnustaðir miðaði að því að veita atvinnurekendum og starfsmönnum smárra og meðalstórra fyrirtækja auðveldan aðgang að upplýsingum um hvernig megi gera vinnustaði þeirra öruggari, heilbrigðari og afkastameiri.

Hún fór fram í 12 aðildarríkjum Evrópusambandsins: Kýpur, Tékklandi, Eistlandi, Ungverjalandi, Lettlandi, Litháen, Möltu, Póllandi, Slóvakíu, Slóveníu, Búlgaríu og Rúmeníu svo og í Tyrklandi og Króatíu.

Herferðinni var beint að smáum og meðalstórum fyrirtækjum með skilaboðunum: „Öryggi og heilbrigði varðar alla. - fyrir þig og vinnustaðinn þinn. Líka fyrir fyrirtækið!“

Frekari upplýsingar: OSHwiki

2007: Léttum byrðarnar (stoðkerfissjúkdómar)


Stoðkerfissjúkdómar hafa áhrif á vöðva, liðamót, sinar, liðbönd og taugar líkamans og eru stærsta ástæða fjarvista frá vinnu í nánast öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins.

Herferðin leitaðist við að efla samþætta nálgun stjórnenda við vandamálið og lagði áherslu á hugmyndafræðina um að atvinnurekendur, starfsmenn og stjórnvöld ættu að starfa saman að því að finna lausn á stoðkerfisvandamálum.

Hún lagði áherslu á hugtakið að „stjórna byrðunum“: þar sem ekki einungis er tekið mið af til dæmis byrðunum sem bornar eru heldur allri áreynslu sem umhverfisþættir leggja á líkamann og þeim hraða sem vinnan er framkvæmd.

Hún leggur einnig áherslu á mikilvægi þess að hafa stjórn á því að starfsmenn sem þjást af eða hafa þjáðst af stoðkerfisvandamálum haldist í starfi, fái endurhæfingu og snúi aftur til starfa.

Frekari upplýsingar: Stoðkerfisvandamál

2006: Öruggt upphaf - ungir starfsmenn


Herferðin var tileinkuð því að tryggja að ungt fólk fái örugga og heilbrigða byrjun á starfsævinni.

Ungt fólk er sérstaklega viðkvæmt í vinnuumhverfinu þar sem það fær oft á tíðum ófullnægjandi upplýsingar um vinnuverndarmál.

Mörg af slysunum og heilsufarsvandamálunum sem hrjá ungt fólk má koma í veg fyrir, ungt fólk er móttækilegt fyrir upplýsingum um vinnuverndarmál og mun bregðast við og verja sig ef það veit af hugsanlegum hættum.

Herferðin fólst meðal annars í því að efla hættuvitund ungs fólks og atvinnurekenda á vinnustöðum og einnig í skólum og háskólum: í þeirri viðleitni að ná til ungs fólks til þess að innræta þeim hættuforvarnir á unga aldri.

Frekari upplýsingar: Ungir starfsmenn

2005: Hættu þessum hávaða!


Tugir milljóna starfsmanna í Evrópu verða fyrir hugsanlega hættulega mikilli hávaðamengun í að minnsta kosti fjórðungi af starfsævinni og það eru ekki bara starfsmenn í iðnaði eins og byggingar- og framleiðsluiðnaði sem eru í hættu.

Hávaði getur verið vandamál í margs konar vinnuumhverfi, allt frá verksmiðjum til býla, símamiðstöðva til tónlistarhúsa.

Herferðin einblíndi á að hafa stjórn á hávaða á vinnustöðum með slagorðinu „hávaði á vinnustöðum - hann getur kostað þig meira en bara heyrnina“.

Frekari upplýsingar: OSHwiki

2004: Byggðu í öryggi


Byggingariðnaðurinn er einn af stærstu iðngreinum Evrópu.

Því miður býr hann einnig við eina verstu stöðu vinnuverndarmála, vandamál sem kostar fyrirtæki og skattgreiðendur milljarða evra á hverju ári fyrir utan þær hryllilegu mannlegu þjáningar sem hann veldur.

Herferðin var hönnuð til þess að aðstoða alla hagsmunaaðila í iðnaðinum við að byggja öruggara, heilbrigðara, og afkastameira vinnuumhverfi.

Frekari upplýsingar: OSHwiki

2003: Hættuleg efni - meðhöndlið með varúð


Um Evrópu verða milljónir starfsmanna fyrir hættulegum áhrifum efna á vinnustöðum og misbrestur á því að stýra tengdum hættum getur skaðað heilbrigði fólks með margskonar hætti.

Evrópulöggjöf kveður á um skyldur atvinnurekenda til þess að hafa stjórn á slíkum hættum og mjög mikið er til af leiðbeiningum fyrir atvinnurekendur og starfsmenn en það þarf að framfylgja því ef vernda á heilbrigði starfsmanna.

Lykilmarkmið herferðarinnar var að auka vitund um hætturnar og að hvetja til aðgerða til þess að draga úr heilbrigðishættum við notkun hættulegra efna.

Frekari upplýsingar: Hættuleg efni

2002: Unnið á streitu


Streita ber ábyrgð á milljónum töpuðum vinnudögum á hverju ári.

Of mörg fórnarlömb bera þjáningar sínar í einrúmi og of mörg fyrirtæki átta sig ekki á því í hvaða umfangi streita hefur slæm áhrif á frammistöðu fyrirtækisins.

Herferðin einblíndi á forvarnir og stjórnun streitu á vinnustöðum.

Frekari upplýsingar: Streita

2001: Árangur er ekki af slysni


Á hverju ári deyja þúsundir einstaklinga í vinnuslysum í Evrópusambandinu og milljónir slysa leiða til fjarvista frá vinnu í meira en þrjá daga.

Vandamálið er sérstaklega alvarlegt í smáum og meðalstórum fyrirtækjum.

Herferðin einblíndi á forvarnir gegn vinnutengdum slysum.

Frekari upplýsingar: Þemu

2000: Snúðu bakinu við stoðkerfisvandamálum


Stoðkerfisvandamál er einn algengusti vinnutengdi kvillinn sem hrjáir milljónir evrópskra starfsmanna í öllum atvinnugeirum og kostar atvinnurekendur milljarða evra.

Hins vegar má koma í veg fyrir stóran hluta vandamálsins með því að fylgja þeim heilbrigðis-, öryggisreglum og leiðbeiningum um góða starfshætti sem þegar eru til staðar.

Fyrsta herferð EU-OSHA einblíndi á skilvirka stjórnun stoðkerfisvandamála.

Frekari upplýsingar: Stoðkerfisvandamál

Frekari upplýsingar: Þemu

Evrópskar SLIC herferðir

Evrópskar SLIC herferðir á vegum SLIC (nefnd háttsettra vinnueftirlitsmanna):