Hápunktar

Í röð rita um hvernig samskipti kaupanda og birgja í byggingar- og landbúnaðargeiranum geta bætt vinnuvernd eru kynntar nýjar dæmisögur og tillögur til stefnumótenda og sérfræðinga. Skýrslan og stefnuskýrslur veita innsýn í mismun og líkindi beggja geira. Aðalskýrslan kynnir niðurstöður úr verkefni EU-OSHA „Leverage lnstruments for OSH“ (Lift-OSH) og inniheldur átta ítarlegar...

Sérfræðingar í vinnuverndarmálum leggja áherslu á sterkar og veikar hliðar forvarnarþjónustu í mismunandi Evrópulöndum í nýrri umræðugrein. Ritið veitir sérfræðiálit á núverandi umræðu um hlutverk innri og ytri forvarnarþjónustu til að tryggja að farið sé að vinnuverndarreglum. Það leggur einnig til úrbætur á forvarnarþjónustu, þar á meðal meiri samræmingu í menntun og þjálfun...

Á heildina litið hafa hagsmunaaðilar lýst yfir mikilli ánægju með störf EU-OSHA, en 87% sögðust vera ánægð eða mjög ánægð. Ánægja þeirra nær til þeirra framlaga sem EU-OSHA leggur til vinnuverndar: aukin meðvitund um áhættur á vinnuvernd, aukin meðvitund um lausnir á vinnuverndaráhættu og bætt vinnuverndarstarf á vinnustað, þar sem 85% til 91% svöruðu jákvætt. Þar að auki...

Að nota háþróaða vélfærafræði og gervigreind til að gera sjálfvirk verkefni er að verða sífellt algengara á vinnustöðum í ESB. Það gerir starfsmönnum kleift að fela vélum hversdagslegar og áhættusamar athafnir til að auka öryggi og færniþróun, en það hefur í för með sér áskoranir eins og of mikla trú á búnaðinn, tap á sjálfræði og þörf fyrir rétta þjálfun. Sjálfvirkni verkefna...

Í ljósi Evrópuvikunnar gegn krabbameini , sem stendur frá 25. maí til 31. maí, gefur EU-OSHA út viðbótarrannsóknarefni sem stuðla að baráttunni gegn krabbameini í starfi. Í kjölfar fyrstu niðurstaða útsetningarkönnunar starfsmanna (e. Workers’ Exposure Survey - WES) um áhættuþætti krabbameins á vinnustöðum í Evrópu sendir stofnunin nú frá sér ítarlega aðferðafræðilega skýrslu...

Í síbreytilegum heimi vinnunnar koma upp margar áskoranir í tengslum við reglur um vinnuvernd. Það er langvarandi markmið að bæta stöðuna á evrópskum og innlendum vettvangi. EU-OSHA hefur greint stöðu innlendra áætlana og aðgerða sem gripið hefur verið til í því skyni að styðja við vinnuvernd í fimm mismunandi löndum og hefur nýlega gefið út sína fyrstu ritröð með áherslu á...

ESENER könnunin (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) sem unnin var af EU-OSHA, skoðar hvernig evrópskir vinnustaðir stjórna vinnuverndaráhættu í reynd. Með þátttöku þúsunda fyrirtækja og stofnana víðsvegar um Evrópu, fjallar ESENER um sálfélagslega áhættu, stafræna væðingu, sem og drifkrafta og hindranir á vinnuverndarstjórnun, sem veitir innsýn í hvernig...

Þróun í átt að sjálfbærni – svo sem með eflingu hringlaga hagkerfis eða sjálfbærra samninga – getur haft bein áhrif á vinnuvernd. Til að tryggja örugg og heilbrigð vinnuskilyrði í grænum umskiptum Evrópu fyrir árið 2040, er nauðsynlegt að samþætta vinnuverndarsjónarmið vel inn í sjálfbærniverkefni fyrir öll viðeigandi stefnumál. Uppgötvaðu meira um vinnuvernd í sjálfbærum...

Healthy Workplaces Good Practice Awards er allra hagur. Verðlaunin eru skipulögð í samstarfi við landsskrifstofur okkar og hvetur áfram allar gerðir stofnana um alla Evrópu sem sýna fram á nýstárlegar aðferðir til að stuðja að vellíðan starfsmanna. Góðar starfsvenjur koma í veg fyrir óþarfa áhættu á vinnustaðnum þegar kemur að innleiðingu stafrænnar tækni á vinnustaðinn...

Stafræn vettvangsvinna nær yfir margs konar störf og starfsmenn sem standa frammi fyrir mjög fjölbreyttum vinnuverndaráskorunum. Til að bæta við fyrirliggjandi úrræði til að auka vitund um þetta forgangsverkefni herferðarinnar Vinnuvernder allra hagur , deilir EU-OSHA: Upplýsingamynd sem sýnir í fljótu bragði, staðreyndir og tölur, helstu atvinnugreinar, tækifæri, áskoranir og...