Vinnuverndarpúlsinn – vinnuvernd á vinnustöðum eftir heimsfaraldur

„Flash Eurobarometer – Vinnuverndarpúls-könnunin“, á vegum EU-OSHA, leggur til mikilvæga greiningu á margvíslegum áhrifum sem COVID-19 heimsfaraldurinn hefur haft á heilsu og vellíðan starfsmanna sem og tengdar vinnustaðaráðstafanir, ásamt aukinni notkun stafræna tækni á vinnustað.

Vorið 2022 var rætt í síma við dæmigert úrtak yfir 27.000 starfandi starfsmanna í öllum aðildarríkjum ESB, auk Íslands og Noregs.

Könnunin beinist að því andlega og líkamlega heilsuálagi sem starfsmenn glíma við og vinnuverndarráðstafanir sem gerðar eru á vinnustöðum. Nánar tiltekið náði könnunin yfir eftirfarandi svið:

  • Sálfélagslegir áhættuþættir, streita og geðheilsa
  • Niðurstöður á sviði heilsu
  • Vinnuverndaraðgerðir með áherslu á geðheilbrigði
  • Skoðanir og reynsla af vinnuvernd á vinnustað
  • Stafræn væðing og notkun stafrænnar tækni

Niðurstöðurnar eru settar fram í yfirlitsskýrslu og samantekt, en upplýsingaskjöl frá 29 löndum gefa innsýn í innlendar niðurstöður og upplýsingamynd veitir yfirlit yfir helstu niðurstöður.

Niðurstöður könnunarinnar styðja starfsemi EU-OSHA varðandi stafrænnar væðingu vinnunnarsálfélagslegar áhættur og streitu í vinnunni, og bætt samræmi við reglur um vinnuverndarstarf. Ítarleg greining á tilteknum viðfangsefnum mun skila fleiri áhugaverðum niðurstöðum.