Starfsframi

Hjá EU-OSHA býr starfsfólk okkar við örvandi og fjölþjóðlegt starfsumhverfi. Skrifstofur okkar eru staðsettar í menningarborginni Bilbao.

Hjá EU-OSHA starfar ýmiss konar fólk, en allir starfsmenn okkar — allt frá verkefnastjórum yfir í samskiptafulltrúa og kerfisstjóra — hefur nauðsynlega fagþekkingu, ástríðu og áhuga til þess að gera Evrópu að öruggari, heilbrigðari og afkastameiri stað til að vinna á.

Fræðast meira um störf hjá Evrópusambandinu á vefsíðu Evrópsku ráðningarskrifstofunnar (EPSO).

 

Who we employ

Störf hjá EU-OSHA eru í boði fyrir ríkisborgara 27 aðildarríkja Evrópusambandsins auk Íslands, Liechtenstein og Noregs (aðildarlönd EES-samningsins).

EU-OSHA veitir störf á jafnréttisgrundvelli. Við tökum á móti umsóknum, starfsmönnum og nemum án aðgreiningar á grundvelli kyns, litarhafts, kynþáttar, uppruna eða félagslegs bakgrunns, genasamsetningar, tungumáls, trúarbragða eða trúar, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, aðildar að minnihlutahópi, eigna, fæðingar, hömlunar, þjóðernis, aldurs, kynhneigðar eða kynáttunar.

Reserve lists

Varalistar eru samsettir af umsækjendum sem hafa staðist valferli fyrir tilteknar stöður (sjá „Laus störf – Lokið“).

Varalistar gilda í ákveðinn tíma og geta verið framlengdir. Umsækjendum á gildum varalista getur verið boðið starf í samræmi við þarfir stofnunarinnar.

Fyrir nokkrar stöður má vera að EU-OSHA nýti sér EPSO gagnagrunninn.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Við fögnum umsóknum sem svari við sérstökum auglýsingum um starf eða starfsþjálfun en tökum ekki við óumbeðnum umsóknum.

Við staðfestum því ekki móttöku eða svörum óumbeðnum umsóknum eða starfsbeiðnum.

Data Protection and Legal Remedies

1. GAGNAVERND

EU-OSHA virðir friðhelgi umsækjenda sinna og vinnur úr persónuupplýsingum þeirra eins og krafist er í reglugerð (ESB) 2018/1725. Þetta á sérstaklega við um trúnað og öryggi slíkra gagna. Persónuupplýsingarnar sem EU-OSHA óskar eftir frá umsækjendum í tengslum við valferli verða unnar í samræmi við gagnaverndaryfirlýsinguna um val- og ráðningarferli.

Umsækjendum skal veittur aðgangur að öllum persónuupplýsingum sem eru unnar innan valferlis. Einkum ætti að veita skráðum aðilum aðgang að niðurstöðum mats síns á öllum stigum valferlisins (forval, viðtal og skrifleg próf), nema hægt sé að beita undanþágunni sem tilgreind er nánar í 6. gr. III. viðauka við starfsmannareglurnar.

Þessi undantekning getur gefið til kynna að ekki skuli veita aðgang að fyrirtækjagögnum um aðra umsækjendur (samanburðarstöðvar) né að einstökum álitum álitum nefndarmanna í valnefndinni.

2. LAGALEG ÚRRÆÐI

Umsækjendur sem ekki hafa tekið þátt í valferlinu

Beiðni um endurskoðun

Umsækjandi sem telur að mistök hafi átt sér stað í tengslum við að hann hafi ekki fengið inngöngu í tiltekið valferli (þ.e. umsækjandi uppfyllir ekki hæfisskilyrðin sem tilgreind eru í auglýsingu um laust starf) getur óskað eftir að fá umsókn sína endurskoðaða skv. senda, innan 5 almanaksdaga (frá einum mánuði eftir að umsóknarfrestur) lýkur, beiðni um endurskoðun, þar sem tilgreint er númer viðkomandi valferlis, stílað á formann valnefndar helst með tölvupósti: recruitment [at] osha [dot] europa. eu.

Valnefnd mun endurskoða umsóknina og tilkynna umsækjanda um ákvörðun sína innan 10 virkra daga frá móttöku beiðninnar.

Kvartanir

Staðfesti valnefnd upphaflega ákvörðun um að heimila ekki umsækjanda í valferlinu getur umsækjandi lagt fram kvörtun samkvæmt 2. mgr. 90. gr. starfsmannareglugerðarinnar, beint til framkvæmdastjóra Vinnuverndarstofnunar Evrópu. , helst með tölvupósti: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Kvörtunin skal lögð fram innan þriggja mánaða frá viðtöku tilkynningar til umsækjanda um ákvörðunina. Framkvæmdastjórinn skal tilkynna umsækjandanum um rökstudda ákvörðun sína innan fjögurra mánaða frá því að kvörtunin var lögð fram. Hafi ekkert svar við kvörtuninni borist við lok þess frests telst það vera óbein ákvörðun um að hafna henni, sem hægt er að kæra samkvæmt 91. gr. starfsmannareglugerðarinnar.

Ef kvörtuninni er hafnað getur umsækjandinn höfðað mál samkvæmt 270. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 91. gr. starfsmannareglugerða embættismanna og ráðningarskilmála annarra starfsmanna Evrópusambandsins fyrir:

Almennur dómstóll Evrópusambandsins   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Lúxemborg

Einnig er hægt að leggja fram kvörtun til umboðsmanns Evrópu samkvæmt 228. gr. sáttmálans um starfshætti ESB og í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í ákvörðun Evrópuþingsins frá 9. mars 1994 um reglugerðir og almenn skilyrði. um framkvæmd starfa umboðsmanns (Stjtíð. EB L 113, 4. maí 1994).

Slíkri kvörtun skal beint til:

Umboðsmaður Evrópu   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Vinsamlegast athugið að kvartanir til umboðsmanns Evrópu hafa engin frestunaráhrif á frestunum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 90. gr. og 91. gr. starfsmannareglugerðarinnar. Vinsamlegast athugaðu líka að áður en þeir leggja fram kvörtun til umboðsmanns verða umsækjendur að hafa lagt fram kvörtun til EU-OSHA samkvæmt 2. mgr. 90. gr. og fengið neikvætt svar.

Umsækjendur fengu aðgang að valferlinu en útilokaðir á einhverju síðari stigum

Umsækjendur sem hafa verið teknir inn í valferli, en hafa verið útilokaðir á síðari stigum, t.d. umsækjendur sem ekki hafa verið boðaðir í viðtöl/próf, umsækjendur sem hafa fallið á stigi prófs/viðtals og að lokum, umsækjendur sem ekki eru á varalistanum, getur ekki farið fram á endurskoðun á ákvörðun valnefndarinnar sem útilokar þá frá valferlinu, en geta nýtt sér málsmeðferðina sem kveðið er á um í 2. mgr. 90. gr. og 91. gr. starfsmannareglugerðarinnar. Umsækjendur geta einnig lagt fram kvörtun til umboðsmanns Evrópu eins og útskýrt er hér að ofan.

Ef kvörtuninni er hafnað getur umsækjandinn höfðað mál samkvæmt 270. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 91. gr. starfsmannareglugerða embættismanna og ráðningarskilmála annarra starfsmanna Evrópusambandsins fyrir:

Almennur dómstóll Evrópusambandsins   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Lúxemborg

Enquiries

Ef þú ert með fyrirspurnir skaltu hafa samband við mannauðsdeild á ráðningardeildinni hjá osha.europa.eu