Matsskýrslur EU-OSHA

Til þess að bæta ákvarðanatökuferlið, ræðst EU-OSHA bæði í fyrirfram og eftir á mat í samræmi við grein 29 af Fjárhagsreglugerðinni. Matsferli er innleitt til að meta hvort starf stofnunarinnar nýtist notendum, bæti virði við vinnu annarra og hvort almennum markmiðum hafi verið náð.

Möt eru framkvæmt á grundvelli fjölárslegra matsáætlana sem eru samstilltar við fjölárslega áætlanahringi.

Almennt mat á stofnuninni og frammistöðu hennar er framkvæmt á fimm ára fresti. Frá árinu 2019 er þetta almenna mat framkvæmt af framkvæmdastjórninni.

Hlekki á almenna matsskýrslu stofnunarinnar má finna hér að neðan.

Heildarmat á EU-OSHA