You are here

Formennska Eistlands í ESB


EE-logo-2017Ríkisstjórnir allra 28 aðildarríkja ESB skipta formennsku ráðs Evrópusambandsins þannig á milli sín að með 6 mánaða millibili tekur eitt aðildarríki við formennskunni af öðru, þann 1. janúar og 1. júlí ár hvert. Formennskunni fylgja ýmsar mikilvægar skyldur, svo sem að halda aðildarríkjafundi ráðs Evrópusambandsins, einnar ábyrgðarmestu stofnunar ESB, á sínu tímabili. Auk þess ber formennskuríkið ábyrgð á að tryggja að aðildarríkin vinni í sameiningu, komist að málamiðlunum þegar þess er þörf og vinni öllum stundum í þágu heildarhagsmuna ESB.

Þrjú aðildarríki („formennskuþrenningin“) deila 18 mánaða vinnuáætlun formennskunnar á milli sín. Formennskuríki setur fram nákvæm markmið fyrir formennskutímabilið og vinnur með hinum tveimur formennskuríkjunum að þeim langtímamarkmiðum sem ekki er hægt að uppfylla á hálfu ári.

Ný formennskuþrenning hefur sitt tímabil þann 1. júlí 2017. Eistland gegnir ráðformennskunni fyrsta tímabilið, frá 1. júlí til 31. desember 2017, og Búlgari og Austurríki taka síðan við. Löndin munu í sameiningu vinna samkvæmt 18 mánaða vinnuáætlun.

Forgangsatriði í formennsku Eistlands eru meðal annars að:

  • Stuðla að opnu og nýjungagjörnu hagkerfi með því að þróa viðskiptaumhverfi sem styður vöxt og samkeppnishæfni grundvallaða á þekkingu;
  • halda Evrópu öruggri;
  • gera Evrópu stafrænni og hvetja til frjáls gagnaflæðis;
  • tryggja að Evrópa sé sjálfbær og fyrir alla;
  • takast á við áskoranirnar sem fylgja síbreytilegu eðli vinnu — með áherslu á réttindi starfsmanna, þróun fagkunnáttu og aðgang að vinnu fyrir alla.

Skoðaðu heimasíðu eistnesku formennskunnar

Horfðu á myndskeiðið „Hvað er ráðsformennska og hvernig virkar hún?“