Szemináriumi jelentések

Műhelytalálkozó a betegségek foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól

Az egynapos rendezvény célja az volt, hogy élénkítse a vitát azzal kapcsolatban, hogy az EU-OSHA munkavégzéssel összefüggő betegségekre vonatkozó jövőbeni tevékenysége hogyan illeszkedik a többéves programba és az ehhez szorosan kapcsolódó, 2015-re, 2016-ra és 2017-re tervezett munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi áttekintésbe. A műhelytalálkozón a nemzeti fókuszpontok hálózata által delegált szakértők, a WHO szakemberei, kutatók, az európai szociális partnerek, a Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság (ACSH) munkacsoportjai, a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság (SCOEL), a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága (SLIC) és az Európai Bizottság képviselői vettek részt. Az EU-OSHA tevékenységei között a munkavégzéssel összefüggő betegségekre vonatkozó munka célja, hogy az Ügynökség bizonyítékokat gyűjtsön arra nézve, hogyan lehet elősegíteni a megelőzést, valamint a betegségek foglalkoztatásra gyakorolt hatásának mértékével kapcsolatos információk áttekintését

Event Details

Kezdő dátum: 
10/10/2014 - 09:00
Záró dátum: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23