You are here

Kiadványok
19/06/2018

Biztonság és egészségvédelem az EU-beli mikro- és kisvállalkozásoknál: A hároméves SESAME-projekt végső jelentése

Biztonság és egészségvédelem az EU-beli mikro- és kisvállalkozásoknál: A hároméves SESAME-projekt végső jelentése

Ez a jelentés a SESAME-projekt végső elemzésének megállapításait tartalmazza. A hároméves projekt célja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem helyzetének felmérése volt az európai mikro- és kisvállalkozások körében. Az elemzés fő célja az volt, hogy kiderítse, kinél milyen megoldások váltak be, és milyen körülmények között.

A tanulmányból következő egyik legfontosabb ajánlás, hogy minden uniós tagállamban az állami szabályozó és ellenőrző rendszerek megerősítésére és fenntartására van szükség. Az elemzés rámutat továbbá arra is, hogy a szakszervezetek és munkáltatói szervezetek részvétele fontos azon szakpolitikák kidolgozásában, amelyek eljuthatnak a mikro- és kisvállalkozásokhoz, valamint abban, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem témája jobban beágyazódjon az ágazatspecifikus oktatási rendszerbe, illetve a mikro- és kivállalkozások számára fenntartható, könnyen alkalmazható és máshol is megvalósítható megoldások szülessenek.

Downloadin:EN