ESENER-1



Kérdés kiválasztása

 

 

* Az európai uniós átlagba beletartoznak a Horvátországra vonatkozó adatok is, bár 2009-ben, az ESENER-1 terepmunkája idején még nem volt az EU tagállama (Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az EU-hoz). A Horvátországra vonatkozó adatok az ESENER-2 adatainak ismertetésével való összhang érdekében kerültek be. Meg kell jegyezni, hogy ez csak nagyon csekély mértékben befolyásolja az uniós számadatokat az ESENER-1-ről szóló kiadványokban megjelenő és az EU-27-re vonatkozó adatokhoz viszonyítva.